sobota, 25 stycznia 2020

Newsroom

WSA uwzględnił skargę Action w sprawie decyzji skarbówki

msd | 13 marca 2019
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w całości decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Chodzi o decyzję skarbówki, która miała być jedną z przyczyn problemów finansowych Action.

Uchylona przez WSA decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej wydana była w marcu 2018 r. Utrzymywała w mocy decyzję skarbówki z 2016 r., według której w styczniu i lutym 2013 r. Action miał zawyżyć podatek od towarów i usług o 36,6 mln zł. Teraz jednak WSA stanął po stronie spółki i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.

Decyzję Dyrektora Urzędu Skarbowego w Warszawie o określeniu zobowiązania podatkowego za styczeń i luty 2013 r. na poziomie 36,6 mln zł (37 mln zł z odsetkami) Action otrzymał 20 lipca 2016 r. Niecałe dwa tygodnie później warszawski sąd otworzył wobec spółki postępowanie sanacyjne. Jedną z głównych przyczyn wejścia na drogę sformalizowanej restrukturyzacji miały być właśnie niekorzystne wobec Action rozstrzygnięcia skarbówki.

Postępowanie sanacyjne spółki ciągnie się do dziś. Ostatnie propozycje układowe pochodzą z września 2018 r. Action zakładał w nich 37,86 proc. jednorazowej spłaty wobec wierzycieli finansowych z możliwym zwiększeniem stopnia zaspokojenia w razie otrzymania zwrotu zapłaconego VAT-u. Wierzyciele spółki chcą jednak spłaty długów na wyższym poziomie, co firma oceniła jako „niewykonalne”.

W lipcu 2017 r. minął termin spłaty wartych 100 mln zł obligacji Action. Ich właścicielami były w większości instytucje finansowe. Inwestorzy detaliczni mogli kupić te papiery wyłącznie na rynku wtórnym.

Więcej wiadomości o Action S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje