piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

Wynik EBITDA grupy CCC spadł o 88 proc. r/r w II kw.

msd | 02 lipca 2020
Obuwnicza grupa zanotowała wstępnie 40 mln zł zysku EBITDA i 112 mln zł straty operacyjnej w II kwartale, na co wpływ miały nie tylko covidowe ograniczenia sprzedaży, ale i szereg dodatkowych rezerw.

CCC zanotowało 21-proc. spadek skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży do 1,29 mld zł w II kwartale, wynika ze wstępnych danych. Zysk brutto ze sprzedaży spadł zaś o 26 proc. r/r do 620 mln zł (48 proc. marży wobec 51,2 proc. przed rokiem), a na poziomie wyniku operacyjnego grupa wykazała 112 mln zł straty w porównaniu do 138 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik ten został obciążony rezerwami gotówkowymi na 147 mln zł, do czego zaliczano restrukturyzację na rynku szwajcarskim, działania związane z zamknięciem wybranych sklepów w Niemczech, zamknięcie aktywności sponsoringu sportowego oraz jednorazowe koszty refinansowania grupy.

Jak przekonuje CCC, zysk operacyjny grupy oczyszczony o rezerwy byłby dodatni (34 mln zł), a wynik EBITDA znacząco wyższy (187 mln zł zamiast raportowanych 40 mln zł). 

Obuwnicza grupa zwraca uwagę, że w toku prac nad sprawozdaniem półrocznym pojawić się może konieczność zawiązania dodatkowych rezerw, tym razem niezwiązanych z wypływem gotówki.

„W trakcie sporządzania sprawozdania finansowego za I półrocze możliwe jest więc rozpoznanie dodatkowych rezerw o charakterze niegotówkowym, związanych m.in. z prowadzeniem działalności w stacjonarnych kanałach sprzedaży, przede wszystkim na rynku szwajcarskim i austriackim, a także likwidacją wybranych sklepów w innych lokalizacjach oraz przeszacowaniem wartości zapasów oraz pożyczek. Estymowana wstępna wartość rezerw o charakterze czysto księgowym znajduje się na poziomie 300-400 mln zł” – poinformowało CCC.

Jak podano, grupa CCC jest obecnie w fazie renegocjacji umów czynszowych z wynajmującymi.

Na koniec kwartału grupa CCC miała 1208 sklepów o łącznej powierzchni 761,2 tys. mkw. Po rozmrożeniu gospodarki 95 proc. salonów obuwniczej grupy było otwartych na koniec czerwca.

Notowane na Catalyst obligacje CCC o wartości 210 mln zł i terminie spłaty przypadającym za rok (29 czerwca 2021 r.) wyceniane są na 95,23 proc. nominału, co daje 6,48 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje