piątek, 18 września 2020

Newsroom

Wywiad: Prodigo będzie liderem polskiego rynku przetwarzania odpadów przemysłowych

Pytania przygotował Emil Szweda, Obligacje.pl | 06 listopada 2017
Tomasz Nietubyć, prezes Prodigo, o biznesie, obligacjach i planach rozwoju spółki w rozmowie z Obligacje.pl.

Tomasz Nietubyć, prezes Prodigo SAObligacje.pl: - Prodigo wykupiło właśnie obligacje pochodzące z publicznej emisji sprzed dwóch lat. Czy to doświadczenie warte powtórzenia? Jak zapatrujecie się na dalsze związki z rynkiem kapitałowym?

Tomasz Nietubyć, prezes Prodigo SA: - Terminowa realizacja zobowiązań wobec inwestorów i transparentna z nimi komunikacja zawsze jest przez nas stawiana na naczelnym miejscu, dlatego i tym razem wykup obligacji – w tym przypadku serii B spółki Prodigo Recykling sp. z o.o., dokonany został terminowo. Oczywiście planujemy dalszą współpracę z rynkiem kapitałowym. Strategia długoterminowa grupy kapitałowej Prodigo zakłada, że do roku 2020 będziemy pracować z kolejnymi seriami obligacji. W naszej ocenie kapitał dłużny w tej formie to kapitał wspierający szybki i intensywny wzrost, jaki jest teraz udziałem Prodigo. Na rynku trudno znaleźć partnerów z sektora bankowego, którzy byliby gotowi podążać naszą ścieżką rozwoju i go współfinansować w oczekiwanym przez nas tempie – co jest z kolei możliwe w odniesieniu do rynku obligacyjnego.

- Czy finansowanie długiem okazało się dobrym rozwiązaniem? Przed dwoma laty Prodigo miało dwuletnią historię działania i 17 mln zł przychodów w 2015 r. Jak jest obecnie?

- Jak pokazują wyniki – tak. Grupa rozwija się dynamicznie. W tym roku przychody przekroczą 60 mln złotych, w przyszłym roku planujemy je na poziomie 120 mln zł. Zresztą dynamika rozwoju Prodigo została doceniona m.in. przez Forbes. W tym roku otrzymaliśmy Diament Forbes w segmencie przedsiębiorstw o przychodach do 50 mln złotych – jako firma o największej dynamice na Dolnym Śląsku, a czwarta w Polsce. Obecnie jako Prodigo SA także przystępujemy do realizacji projektu pozyskania finansowania obligacyjnego, co potwierdza słuszność obranej drogi na tym etapie rozwoju.

- Branża, w której działacie to recykling odpadów przemysłowych. Czy w Polsce i na świecie to intratny biznes? Czy istnieją wysokie bariery wejścia kapitałowe lub technologiczne?

- Recykling to biznes, który ma przed sobą przyszłość i jeszcze wciąż jest w fazie wzrostowej, przed okresem stabilizacji. To biznes proekologiczny i bardzo potrzebny w obecnych czasach. Barierą wejścia na niego jest splot wysokich wymagań kapitałowych, pozwoleń prawnych na prowadzenie działalności, czyli decyzji środowiskowych jak i dobór adekwatnych technologii przetwarzania. Kluczem do sukcesu jest umiejętne prowadzenie firmy we wszystkich trzech aspektach. Oczywiście nie zapominajmy o potrzebie kapitału ludzkiego oraz finansowania niezbędnego do rozwoju. Na szczęście jak widać, Prodigo sztuka skutecznego łączenia tych elementów wychodzi całkiem dobrze.

- Jakie są wasze kluczowe produkty końcowe i kto jest ich finalnym odbiorcą? Na czym polega Wasza przewaga konkurencyjna względem krajowych i zagranicznych rywali?

- Po pierwsze z odpadów wytwarzamy paliwo alternatywne, którym przemysł cementowy i energetyczny zasila piece, stosując go jako substytut węgla. Tego produktu dostarczamy ponad 10.000 ton miesięcznie. Po drugie z odpadów aluminiowych takich jak np. np. stare felgi lub części silnikowe produkujemy stopy aluminiowe i odtleniacze dla hut stali. Po trzecie prowadzimy też procesy mechanicznego doczyszczania złomów, przygotowując je dla naszych kontrahentów do dalszego wykorzystania. Po czwarte świadczymy dla klientów usługi w modelu Totale Waste Management tj. kompleksowego zarządzania odpadami.

Przewagą Grupy Prodigo jest komplementarność rozwiązań oferowanych klientom oraz umiejętność łączenia grup produktowych w procesach przetwarzania. Potrafimy zwiększyć marżowość realizowanych procesów z uwagi na ich optymalne połączenie w ramach produkcji na kilku liniach. Co to oznacza – odpad klienta pozyskany w ramach kompleksowej obsługi odpadowej jest np. przetwarzany najpierw na linii do paliwa alternatywnego, a jego wyselekcjonowana część następnie na linii do doczyszczania metali, która z kolei wytwarza m.in. wsad dla odlewni złomu aluminiowego.

- Jakie inwestycje czekają was w najbliższym czasie i jakie będą ich efekty?

- Najbliższe plany to akwizycja spółki przetwarzającej odpady gumowe oraz projekt wytwarzania węglika krzemu z odpadów silikonowych. Na ten ostatni otrzymaliśmy dotację z NCBIR w wysokości ponad 5 mln zł. Jakiego efektu oczekujemy – zgodnie z przyjętą przez wspólników strategią w okresie najbliższych 3 lat Grupa Prodigo zajmie pozycję lidera polskiego rynku przetwarzania odpadów przemysłowych łącząc klasyczne procesy przetwórcze z implementacją nowatorskich rozwiązań. To przełoży się z kolei na stabilne wyniki – czyli zyski.

- Prodigo szybko się rozwijało, ale kosztem relatywnie wysokiego zadłużenia względem kapitału własnego. Czy zamierzacie zmienić ten model funkcjonowania na rzecz modelu cechującego bardziej dojrzałe organizacje, czy może nadal chcecie szybko się rozwijać? A może istnieje sposób na osiągnięcie obydwu celi, taki jak emisja akcji i podniesienie kapitału?

- Każdy rozwój ma swoją cenę. Obecnie wdrażamy projekt zmiany modelu finansowania. Powołana została spółka holdingowa która pozyskuje kapitał equity, równocześnie przejmując dług obligacyjny spółek operacyjnych. Cały projekt zaplanowany na dwa lata zakończy się osiągnięciem wskaźników dojrzałej organizacji w szczególności pod kątem relacji kapitałów własnych i EBITDA do zadłużenia. Plan zakłada także oddłużenie Grupy z finansowania obligacyjnego do 2020 roku i przejście na tańsze finansowanie bankowe.

Więcej wiadomości o Prodigo Recykling Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje