czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Wyższe zadłużenie Archicomu

msd | 14 września 2018
Ujemne przepływy operacyjne, wydatki inwestycyjne, zapłacone odsetki, czy wreszcie wypłata dywidendy – to wszystko czynniki, które przyczyniły się do wzrostu zadłużenia i spadku zasobów gotówkowych dewelopera w II kwartale. Jego sytuacja finansowa wciąż pozostała jednak stabilna.

Od początku roku Archicom wypracował 26,3 mln zł gotówki z działalności operacyjnej, choć w samym II kwartale zanotował 4,6 mln zł ujemnych przepływów. Dodatkowo poniósł też 6,5 mln zł nakładów inwestycyjnych netto, zapłacił 7,6 mln zł odsetek i wreszcie wypłacił akcjonariuszom 36,9 mln zł dywidendy. W tych okolicznościach zadłużenie finansowe grupy wzrosło w II kwartale o 11,5 mln zł do 220,1 mln zł, a saldo bankowych rachunków pomniejszyło się o 41 mln zł do 125,8 mln zł. Ogółem więc dług netto Archicomu wyniósł na koniec czerwca 94,3 mln zł i był najwyższy od co najmniej końca 2015 r. 

Tak czy inaczej, poziom zlewarowania dewelopera wciąż nie budził zastrzeżeń, na co wskazywała relacja długu netto do kapitałów własnych na poziomie 0,21x. Oczywiście była ona wyższa niż kwartał wcześniej (0,09x), czy rok wcześniej (0,15x). Sam Archicom w wyliczanym na potrzeby obligacyjnych kowenantów wskaźniku dług netto/kapitały otrzymuje wynik 0,34x wobec limitu na poziomie 0,9x. Podawana przez spółkę wyższa wartość wynika przede wszystkim z tego, że do zadłużenia finansowego dość konserwatywnie wlicza też ona odroczone płatności za zakup gruntów i spółki mLocum.

Spadek zasobów gotówkowych w sposób oczywisty obniżył też płynność natychmiastową Archicomu, aczkolwiek jej poziom wciąż nie budził wątpliwości. Posiadane środki pieniężne (125,8 mln zł) pokrywały bowiem 0,83x krótkoterminowych zobowiązań skorygowanych o przedpłaty od klientów, które nie są zobowiązaniami sensu stricto. 

Także i w rachunku wyników Archicomu zobaczyć można pewne pogorszenie, przede wszystkim w zakresie rentowności. Wprawdzie przychody grupy wzrosły o 22,4 proc. r/r do 152,5 mln zł, ale jej zysk netto spadło 2,9 proc. do 13,7 mln zł. Złożyły się na to wyższe koszty, kolejno sprzedaży, ogólnego zarządu, a także finansowe. Ostatecznie na nieznaczny spadek zysku netto wpływ miał też podatek dochodowy (zysk brutto wzrósł o 6,2 proc. do 19,5 mln zł).

Wyższe koszty Archicom tłumaczy przejęciem spółki mLocum w II połowie 2017 r. oraz wzrostem skali działalności, mierzonej bieżącą sprzedażą.

Od stycznia do czerwca Archicom zakontraktował sprzedaż 646 mieszkań (w tym 389 w II kw.). W sierpniu deweloper obniżył natomiast tegoroczny cel z 1650 lokali do około 1430.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Archicomu z terminami spłaty w lipcu przyszłego roku i marcu 2020 r. Do transakcji papierami dochodzi jednak rzadko. Po raz ostatni handlowano nimi odpowiednio w maju i lipcu, w obu przypadkach po 100 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Archicom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje