piątek, 29 maja 2020

Newsroom

Wzrosły aktywa funduszy obligacji korporacyjnych

ben | 14 sierpnia 2019
W lipcu wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych wzrosła o ponad 238 mln zł, osiągając poziom blisko 16,87 mld zł.

W ujęciu procentowym WAN funduszy korporacyjnego długu wzrosła w ubiegłym miesiącu o 1,43 proc. Biorąc pod uwagę średnią stopę zwrotu (+0,32 proc.) wypracowaną przez fundusze w lipcu, można szacować, że sprzedaż, czyli saldo wpłat i umorzeń, wyniosła w zeszłym miesiącu w granicach 170-200 mln zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_lipiec 2019

Podobnie jak poprzednich miesiącach, gros wzrostu przypadło na fundusze Santander TFI – Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (+148,8 mln zł) i Santander Obligacji Korporacyjnych (+51,8 mln zł). Dwucyfrowy wzrost WAN zanotowały jeszcze tylko UniProfit Plus (+27 mln zł), BGŻ Lokata Kapitału (+21,6 mln zł) i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (+18 mln zł).

Największy spadek WAN zanotował Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych (-27 mln zł). Kolejny miesiąc malały też aktywa Agio Kapitał. W lipcu skurczyły się o 20,1 mln zł (-8,5 proc.). Przypomnijmy, że miesiąc wcześniej aktywa Agio Kapitał stopniały o 26,3 proc. (o 84,2 mln zł), czego bezpośrednim powodem były problemy ZM Henryka Kania. Fundusz posiada bowiem ich obligacje i na początku czerwca dokonał aktualizacji ich wartości, w wyniku czego w jeden dzień wartość jednostki Agio Kapitał spadła o 2,78 proc., zjadając zysk z poprzednich 14 miesięcy.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_lipiec 2019

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje