niedziela, 16 grudnia 2018

Newsroom

Zajęto część aktywów Eurocentu

msd | 12 stycznia 2018
Sąd udzielił funduszowi sekurytyzacyjnemu Prime FIZ zabezpieczenia roszczenia poprzez zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych, certyfikatów inwestycyjnych, a także udziałów w spółkach zależnych.

Zabezpieczenie roszczeń ma związek z wcześniejszym nakazem zapłaty na kwotę 1,8 mln zł, do którego spółka wprawdzie złożyła sprzeciw, ale postępowanie zażaleniowe zostało zawieszone w związku z ustanowieniem zarządu przymusowego nad majątkiem Eurocentu. Sąd wezwał więc zarządcę przymusowego do udziału w sprawie.

W osobnym komunikacie zarządca firmy pożyczkowej poinformował też o doręczeniu postanowienia sądu o udzielenie zabezpieczenia roszczeń funduszu Prime FIZ poprzez wydanie dokumentacji niektórych pożyczek.

W ostatnich dniach Eurocent informował też o żądaniach przedterminowego wykupu nienotowanych na Catalyst obligacji serii G (2,6 mln zł z emisji na 3 mln zł) oraz znajdujących się w giełdowym obrocie papierów serii F (0,17 mln zł z emisji na 2,31 mln zł).

Jeszcze Eurocent w czerwcu ubiegłego roku nie wykupił notowanych wcześniej na GPW papierów ERC0617 o wartości 1,8 mln zł (w ratach później wykupiono 0,74 mln zł). Miesiąc później spółka złożyła wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, którego nie uruchomiono do tej pory. W międzyczasie sąd zabezpieczył natomiast majątek Eurocentu, najpierw poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, później zaś zamieniając go na zarządcę przymusowego, co oznacza odebranie spółce zarządu nad własnym majątkiem.

Pozostającymi na Catalyst obligacjami ERC0918 po raz ostatni handlowano we wtorek po 29 proc. nominału. Aktualnie papiery kwotowane są na 23,01/32 proc. (bid/ask).

Więcej wiadomości o Eurocent S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje