niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Zapisy na obligacje i2 Development do 11 sierpnia

Emil Szweda, Obligacje.pl | 27 lipca 2020
Wrocławski deweloper oferuje 6 proc. rocznie w zamian za trzyletnie obligacje zabezpieczone hipoteką. Minimalna kwota zapisu to 25 tys. zł.

Zapisy w nowej emisji ruszyły w poniedziałek, 27 lipca i potrwają dwa tygodnie i jeden dzień, do 11 sierpnia, natomiast przydział obligacji planowany jest na 13 sierpnia i od tego czasu naliczane będzie oprocentowanie ustalone na 6 proc., odsetki płatne będą kwartalnie.

Warunki emisji przewidują możliwość podniesienia oprocentowania łącznie o 1,25 pkt proc. 0,5 pkt proc. będzie należne do czasu złożenia wniosków o wpis do hipoteki, natomiast dodatkowe 0,75 pkt proc. obligatariusze otrzymają, jeśli doszłoby do wykluczenia akcji dewelopera z notowań na GPW.

Obligacje zostaną zabezpieczone na hipotekach lokali usługowych we Wrocławiu, do wartości 150 proc. wielkości emisji. Do czasu złożenia wniosku o wpis do hipoteki obligacje będą miały podniesione oprocentowanie, a jeśli w ciągu trzech miesięcy od daty emisji nie zrobi tego, emitent będzie musiał założyć rachunek escrow i wpłacić na niego środki z emisji.

Emitent będzie miał też prawo do przedterminowego wykupu obligacji i jeśli skorzysta z niego w pierwszym roku od daty emisji, zapłaci posiadaczom obligacji 1 proc. premii. Obligatariusze mogą domagać się przedterminowego wykupu, jeśli dług netto przekroczy 85 proc. kapitału własnego dewelopera.

Zapisy przyjmuje Michael Strom Dom Maklerski, a minimalny zapis to 25 tys. zł. Cała emisja to 10 mln zł. Przeprowadzana jest jako tzw. mała emisja publiczna na podstawie memorandum, którego zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego nie jest wymagane.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji i2 Development i celem nowej emisji jest refinansowanie zapadających papierów – notowane serie zapadają w grudniu br. i marcu przyszłego roku. Rynek wycenia je na 5,2 i 6 proc. rentowności brutto.

Naszym zdaniem

Kupon oferowany przez i2 Development to mniej niż 6,1 proc. oferowane w lipcu i czerwcu przez Ghelamco, mniej niż oferowała w lipcu Victoria Dom (6,65 proc.) i tyle samo, ile oferował w czerwcu inny wrocławski deweloper – Arche.

6 proc. nie wypada szczególnie okazale jeśli porównać wskaźniki zadłużenia (dług netto do kapitału własnego) – 0,3x dla Victorii Dom, 0,22x i 0,48x dla i2 Development, które poniżej 0,6x zeszło dopiero w marcu, po ponad dwuletniej przerwie. Są to różnice łatwe do wychwycenia i deweloper miał świadomość, że 6 proc. może być propozycją zbyt skromną, stąd dołączenie zabezpieczenia hipotecznego. Ma ono osłodzić obniżenie kuponu. Pewnym minusem jest zabezpieczenie na lokalach usługowych (łatwiej zapewne sprzedaje się mieszkania), niemniej dobrze zlokalizowane lokale (w centrum Wrocławia) także znajdą nabywców w razie konieczności ich sprzedaży.

Trzyletni horyzont nieomal wyłącza ryzyko wzrostu stóp procentowych (RPP wydaje się zdeterminowana do niepodnoszenia ich przynajmniej do końca kadencji w 2022 r.), zatem obligacje oparte o WIBOR nie stanowią atrakcyjnej alternatywy.

Warto zwrócić uwagę na podniesienie jednego z kowenantów w warunkach emisji – 0,85x długu netto do kapitału własnego to więcej niż dotychczas spotykane 0,7x, a pamiętajmy, że i2 Development był bardzo bliski naruszenia tego kowenantu we wrześniu 2018 r. (decydowało piąte miejsce po przecinku) i groźbę tę zażegnano przy pomocy kreatywnej księgowości. Choć wtedy udało się zażegnać ryzyko, są sprawy, których na rynku kapitałowym się nie zapomina. Stąd zapewne pieczołowicie przygotowany opis postępowania, w przypadku w którym deweloper nie zdażyłby z ustanowieniem hipoteki.

Z punktu widzenia przeciętnego inwestora - 7 proc. bez zabezpieczenia brzmi lepiej niż 6 proc. od tego samego emitenta. Przynajmniej tak długo, jak długo pozostaje on wypłacalny. Na koniec marca deweloper miał na kontach 69,6 mln zł środków pieniężnych, ktore pokrywaly 69 proc. krótkoterminowych zobowiązań - w pięcioletniej historii związków i2 Develpment z rynkiem kapitałowym wskaźnik ten tylko raz przebywał na wyższym poziomie, a w tym roku oczekuje od dalszego napływu gotówki po przekazaniu kończonych projektów. Wygląda więc na to, że emisja obligacji jest tylko jednym z pomysłów na refinansowanie zapadających w kolejnych miesiącach papierów.

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje