wtorek, 22 października 2019

Newsroom

Zapisy na obligacje Rokity od poniedziałku

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 10 kwietnia 2019
W wartej 22 mln zł publicznej ofercie obligacji chemicznej spółki zapisy przyjmowane będą od 15 do 25 kwietnia. Do udziału w emisji wystarczy 100 zł, a zasada „kto pierwszy, ten lepszy” nie obowiązuje.

Zgodnie z zapowiedzią sprzed dwóch dni, PCC Rokita zaoferuje inwestorom siedmioletni niezabezpieczony dług oprocentowany na stałe 5 proc. w skali roku przy kwartalnej wypłacie kuponów. Wzorem wcześniejszych serii, spółka będzie mogła dokonać przedterminowego wykupu obligacji w zamian za premię dla obligatariuszy. Jej wysokość ustalono na 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do pierwotnego terminu wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

Zapisy na obligacje serii FA chemicznej spółki przyjmowane będą od 100 zł, tyle bowiem wynosi nominał każdej z nich. Subskrypcja zostanie otwarta 15 kwietnia i potrwa do 25 kwietnia, a przydział długu zaplanowano na 29 kwietnia. Spółka nie przewiduje możliwości skrócenia terminu przyjmowania zapisów w razie wyczerpania oferowanej puli. Wystąpić można natomiast ich redukcja.

Oferującym obligacje Rokity, jak zwykle, jest DM BDM. Zapisy przyjmować będą także pozostali członkowie konsorcjum dystrybucyjnego, w skład którego weszły tym razem CDM Pekao, Copernicus Securities oraz DM BOŚ.

Pomimo przypadającego na 17 kwietnia wykupu starszych obligacji Rokity o wartości 22 mln zł, spółka nie przygotowała dla obligatariuszy żadnych preferencji przy nabywaniu nowego długu, co już zdarzało jej się czynić w przeszłości.

Warte do 22 mln zł obligacje serii FA będą oferowane w ramach VI programu publicznych emisji na 300 mln zł, dla którego prospekt wygasa 25 czerwca tego roku. Dotychczas PCC Rokita nie oferował jeszcze papierów dłużnych w ramach obecnego programu. 

Ostatnią emisję obligacji chemiczna spółka przeprowadziła w kwietniu 2018 r., także proponując 5 proc. rocznie przy siedmioletnim okresie spłaty. Zapisy uruchomiono wówczas 17 kwietnia, dzień po pamiętnym komunikacie GetBacku w sprawie finansowania z PFR i PKO BP. W wartej 20 mln zł złożono wtedy 455 zapisów na łączną kwotę 27,91 mln zł.

Łącznie na Catalyst notowanych jest 12 serii obligacji z terminami spłaty od października tego roku do kwietnia 2025 r. Natomiast wygasające 17 kwietnia papiery PCR0419 już wycofano z obrotu.

Naszym zdaniem

Jak na to, co z rynkiem obligacji stało się od ostatniej emisji Rokity (kwiecień 2018 r.), ponowne zaoferowanie inwestorom siedmioletniego okresu spłaty wydaje się odważnym posunięciem. Dość wspomnieć, że na 18 dotychczasowych ofert publicznych spółka tylko trzykrotnie decydowała się na taki ruch, w tym raz wiązało się to z uplasowaniem tylko części oferty. 

Nowa oferta Rokity jednak się broni, jeśli spojrzeć na rynek wtórny, gdzie nie sposób zaangażować większy kapitał przy rentownościach przekraczających 4,9 proc. brutto. Być może na sprawę warto spojrzeć jednak nieco szerzej, bo większe możliwości otwierają się przed inwestorami jeśli poszukać obligacji krótszych o dwa, trzy lata, a z około 4,7 proc. rentowności. W końcu 10-15 pkt bazowych różnicy względem nowej emisji za każdy rok życia papieru dłużnego, to cena raczej odpowiednia. Szczególnie, jeśli wziąć pod uwagę istotnie niższe ryzyko stóp procentowych. Osobną kwestią jest oczywiście wygoda jednorazowego zakupu w emisji publicznej względem skupowania papierów na – mimo wszystko – mało płynnym rynku wtórnym.

W 2018 r. chemiczna grupa wypracowała rekordowe zyski, ale z powodu wysokiej dywidendy oraz – również wysokich – nakładów inwestycyjnych, była nieco bardziej zadłużona niż przed rokiem, gdy startowała poprzednia emisja. Nie jest to bynajmniej zmiana istotna na tyle by uniemożliwić domknięcie emisji. O tym zdecydują raczej warunki zewnętrzne, w tym także po raz kolejny zmieniona sieć dystrybucji (w poprzedniej emisji, obok DM BDM, uczestniczyły jeszcze DM Banku Handlowego i DM mBanku, a jeszcze wcześniej w konsorcjum było też BM Alior Banku).

Warto wspomnieć jeszcze jedną rzecz, która może okazać się pomocna podczas decyzji. Aktualne rentowności 5- i 10-letnich papierów skarbowych są o 10-20 pkt bazowych niżej niż przed rokiem (5- i 8-letnie kontrakty na stopy procentowe wyceniane są nawet 30-40 pkt bazowych niżej w rentownościach), gdy PCC Rokita także proponował stałe 5 proc. na siedem lat. Pozostawiając kupon bez zmian spółka oferuje więc wyższą premię wobec papierów skarbowych niż poprzednio.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje