piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

Zapisy w ofercie Kruka zredukowane o 46 proc.

msd | 28 listopada 2022
W wartej do 25 mln zł publicznej emisji papierów dłużnych windykatora inwestorzy złożyli zapisy o łącznej wartości 46,2 mln zł.

Na obligacje Kruka popyt zgłosiło 753 inwestorów, a papiery trafiły do 745 z nich. Konieczne było przeprowadzenie 46-proc. redukcji złożonych zapisów.

Wrocławski windykator oferował inwestorom indywidualnym pięcioletnie niezabezpieczone papiery oprocentowane na WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży, której wysokość zwiększono o 0,7 pkt proc. w stosunku do poprzednich emisji. Sama oferta była przy tym relatywnie nieduża, ponieważ w sześciu poprzednich emisjach dla drobnych inwestorów Kruk z powodzeniem plasował po 50-70 mln zł.

Nowe papiery Kruka były oferowane w ramach wartego do 700 mln zł programu emisji, dla którego KNF zatwierdziła prospekt w sierpniu tego roku. 

Uplasowane przez windykatora obligacje trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest obecnie 16 starszych serii jego długu o łącznej wartości 1,35 mld zł. Pochodzące z trzech poprzednich tegorocznych emisji publicznych papiery, które Kruk plasował przy 3,3 pkt proc. marży, kwotowane są przez sprzedających na 98,93-98,98 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje