czwartek, 29 lipca 2021

Newsroom

Zarząd Rokity rekomenduje wypłatę 72,9 mln zł dywidendy

msd | 13 kwietnia 2021
Proponowany przez zarząd chemicznej spółki termin wypłaty z zysku za 2020 r. to 14 maja. Ostateczną decyzję podejmie zwołane na 27 kwietnia walne zgromadzenie.

Zarząd PCC Rokita chce, aby spółka wypłaciła 72,9 mln zł dywidendy z osiągniętego w ubiegłym roku jednostkowego zysku netto na poziomie 97,2 mln zł (skonsolidowany zysk to 117,4 mln zł). Pieniądze miałyby trafić do akcjonariuszy 14 maja.

„Zarząd, rozważając podział zysku, bierze pod uwagę potrzeby spółki, obejmujące szereg realizowanych i rozważanych projektów inwestycyjnych oraz ma na względzie zapewnienie niezbędnego finansowania, w tym także zewnętrznego” – podał PCC Rokita.

Propozycja zarządu Rokity zostanie jeszcze poddana ocenie rady nadzorczej, a ostateczna decyzja należeć będzie do walnego zgromadzenia, na którym decydujący głos ma niemiecka grupa PCC SE.

Przed rokiem PCC Rokita wypłacił 67,7 mln zł dywidendy, która została przegłosowana przez głównego akcjonariusza, mimo że sam zarząd spółki rekomendował przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy.

Miniony rok chemiczna grupa zamknęła z 365,6 mln zł przepływów operacyjnych (w tym 135,1 mln zł w samym IV kw.) i rekordowymi 176,6 mln zł gotówki na rachunkach. Pokrywała ona 42 proc. krótkoterminowych zobowiązań grupy i pozwalała obniżyć dług netto do 634,7 mln zł (1,95x wyniku EBITDA).

Na Catalyst notowanych jest 11 serii stałokuponowych obligacji Rokity z terminami wykupu od czerwca 2022 r. do maja 2027 r. Rentowności najdłuższych serii, wygasających w latach 2026-2027, znajdują się w okolicach 4-4,1 proc. brutto.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje