piątek, 15 stycznia 2021

Newsroom

Zgromadzenie obligatariuszy Brastera bez kworum

msd | 01 czerwca 2020
Telemedycznej spółce nie udało się przesunąć terminu spłaty obligacji. Ale już sam fakt, że chciała to zrobić wydaje się ciekawy, jeśli wziąć pod uwagę, że od miesiąca toczy się wobec niej przyspieszone postępowanie układowe. Braster zapowiada też wejście w nowy – modny – biznes, ale nie ujawnia, skąd weźmie na to pieniądze.

Na piątkowym zgromadzeniu obligatariuszy Brastera, który przeżywa głębokie problemy finansowe, reprezentowani byli właściciele jednej czwartej wartych 9,45 mln zł papierów dłużnych serii A. Nie osiągnięto więc kworum (połowa wartości emisji), co uniemożliwiło podjęcie jakichkolwiek uchwał.

Podczas zgromadzenia obligatariuszy, którego termin przekładano trzy razy, Braster chciał przesunąć wykup papierów dłużnych z 29 listopada tego roku do 27 czerwca 2023 r. przy jednoczesnej amortyzacji (9 proc. nominału co kwartał, począwszy od marca 2021 r.).

„Intencją zarządu spółki jest wypracowanie jak najlepszych rozwiązań dla obligatariuszy. W tym celu, biorąc pod uwagę obecną sytuację, zarząd spółki zachęca wszystkich obligatariuszy do bezpośredniego kontaktu ze spółką (…)” – podał Braster.

Na początku marca Braster nie wypłacił obligatariuszom raty kapitałowej oraz kuponu odsetkowego o łącznej wartości 1,01 mln zł (w tym 0,84 mln zł nominału). Miesiąc później spółka złożyła do sądu wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, które ruszyło na początku maja. 

Zabezpieczeniem obligacji Brastera jest zastaw na linii produkcyjne oraz hipoteka, ale na drugim miejscu. Każde z nich wyceniane jest na 6,1 mln zł, aczkolwiek spółka przestrzegała w marcu przed próbami zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia, wskazując wówczas, że proces uzyskania środków mógłby trwać co najmniej 18 miesięcy, a możliwa do uzyskania cena byłaby znacząco poniżej rynkowej.

W ubiegły czwartek Braster zapowiedział rozszerzenie działalności (aktualnie spółka produkuje urządzenia do samodzielnej diagnostyki raka piersi). Spółka chce oferować rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej, w tym skutery oraz hulajnogi elektryczne, magazyny energii do użytkowania w domach i przedsiębiorstwach integrowane z ładowarkami oraz mikroinstalacjami fotowoltaicznymi.

„Plan uzyskania równowagi finansowej (…) powinien doprowadzić do zbudowania do końca 2021 roku trwale rentownej grupy kapitałowej Braster opartej na dwóch filarach – medycznym i niemedycznym. W opinii zarządu umożliwi to pozyskanie kapitału w ilości niezbędnej do ustabilizowania sytuacji finansowej spółki oraz spłatę wszystkich niewykupionych obligacji.” – zapowiedział Braster.

Spółka nie ujawnia natomiast rzeczy kluczowej, czyli tego, skąd weźmie pieniądze na rozwój nowego biznesu, gdy ten obecny jest trwale nierentowny.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje