poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

ZM Henryk Kania chcą przesunąć termin wykupu obligacji

msd | 16 maja 2019
Spółka zwołała zgromadzenie obligatariuszy wygasających w czerwcu papierów o wartości 50 mln zł, aby przesunąć ich termin spłaty oraz wprowadzić mechanizm okresowej amortyzacji.

Niestety, spółka nie ujawnia projektów uchwał, a więc proponowanego terminu wykupu obligacji serii F oraz zasad okresowej amortyzacji. 

Pierwotnie warte 50 mln zł obligacje KAN0619 miałyby wygasać 24 czerwca tego roku. Jeszcze w sprawozdaniu rocznym, w przypadku którego audytor odmówił wydania opinii, spółka utrzymywała, że planuje emisję refinansującą. ZM Henryk Kania informowały także, że przygotowują nową aplikację kredytową, ponieważ papiery dłużne to tylko – mniejsza –  część długów zapadających jeszcze w tym półroczu. Spółkę ma też bowiem do spłaty 150 mln zł kredytów. 

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F zwołano na 5 czerwca.

Na koniec ubiegłego roku zdecydowanie największym obligatariuszem papierów KAN0619 były fundusze zarządzane przez Millennium TFI, których łączne zaangażowanie przekraczało 31 proc. wartości nominalnej całej emisji.

ZM Henryk Kania wciąż szerzej nie skomentowały faktu, że audytor odmówił wydania opinii do sprawozdania finansowego 2018 r. Na razie spółka podała tylko, że „nie zgadza się z szeregiem uwag podniesionych przez biegłego rewidenta”. Niemniej, spółka zapowiedziała zatrudnienie doradcy do spraw finansowo-księgowych i nie wykluczyła, że jednak konieczne mogą się okazać zmiany w niektórych elementach polityki rachunkowości.

Gwoli przypomnienia, biegły – PKF Consult – znalazł aż pięć powodów by odmówić wydania opinii z badania sprawozdania finansowego Kanii za 2018 r. Był to już trzeci audytor spółki w okresie kilkunastu miesięcy, tylko jeden z nich nie zgłaszał uwag. Wobec stanowiska biegłego, nowego znaczenia nabiera też fakt, że wskaźnik dług netto/EBITDA wynosił akurat 3,7442x na koniec 2018 r., gdy obligacyjny limit wynosił 3,75x.

We wtorek obligacje KAN0619 potaniały o 2,49 pkt proc. do 67 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje