poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

ZM Henryk Kania odwołują zgromadzenie obligatariuszy

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 10 czerwca 2019
Zaplanowane na 12 czerwca spotkanie w sprawie ewentualnego przesunięcia terminu wykupu obligacji stało się bezprzedmiotowe wobec otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Przewidziane na środę zgromadzenie obligatariuszy miało być drugim – zapasowym – spotkaniem, gdyby na poprzednim spółce nie udało się przesunąć terminu spłaty wartych 50 mln zł papierów serii F (KAN0619). Na pierwszym zgromadzeniu nie było jednak kworum, ponieważ już wtedy właściciele obligacji wiedzieli, że spółka chce postępowania restrukturyzacyjnego.

Ostatecznie przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne wobec Kani otwarto w ubiegły piątek. Spółka uzyskała więc ochronę przed wierzycielami i obligacji KAN0619 nie musi (na mocy prawa nawet już nie może) spłacać w terminie pierwotnie ustalonym na 24 czerwca.

Wszystkie wierzytelności wobec Kani to 833,3 mln zł, z czego potencjalnym układem z mocy prawa objętych będzie 485,8 mln zł. Natomiast wartość wierzytelności, które mogłyby zostać objęte układem, ale dopiero po wyrażeniu zgody wierzycieli, to 329,5 mln zł. Chodzi przede wszystkim o – już częściowo wypowiedziane – zabezpieczone zadłużenie wobec Alior Banku, Banku Handlowego i Santandera.

W ramach restrukturyzacji ZM Henryk Kania proponują obligatariuszom objęcie nowych obligacji restrukturyzacyjnych. Konwersja na nowy dług nie przewiduje umorzeń wartości nominalnej, ale spłata nowych papierów miałaby się odbyć po siedmiu latach od uprawomocnienia układu. Ich oprocentowanie ustalone byłoby na 3,5 proc. w skali roku, ale pierwszy okres odsetkowy rozpocząłby się dopiero po czterech latach.

Natomiast obligatariusze, którzy nie obejmą papierów restrukturyzacyjnych – według propozycji układowych spółki – mieliby zostać spłaceni w terminach i kwotach, jak wierzyciele z grupy szóstej. Im zaś spółka oferuje 80 proc. spłaty kwoty głównej dla długów do 100 tys. zł oraz 40 proc. spłaty dla wierzytelności powyżej 100 tys. zł. Do spłaty miałoby dojść w miesięcznych ratach rozłożonych na cztery lata, ale z pierwszą płatnością dopiero po dwóch latach od uprawomocnienia się układu.

Rynek już wystawił recenzję propozycjom układowym Kani – papiery KAN0619 wyceniane są na 15,84 proc. nominału. Obligacje KAN0321 i KA10321 notowane są zaś kolejno po 21 proc. oraz 19,5 proc. nominału.

Łączna wartość obligacji Kani to 150,9 mln zł.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje