poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Copernicus Securities S.A.

Copernicus Securities S.A.
Podstawowym przedmiotem działalności grupy kapitałowej jest działalność maklerska.

Miary zadłużenia

Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ

Na podstawie danych skonsolidowanych.

Informacje o zadłużeniu finansowym spółka publikuje wyłącznie w sprawozdaniach rocznych, stąd brak wskaźników dług netto/EBITDA i dług netto/kapitał własny w pozostałych okresach. Drugi z nich w grudniu 2014 i 2015 r. przyjmował ujemną wartość z powodu nadwyżki środków pieniężnych nad zobowiązaniami finansowymi.

Wskaźnik pokrycia odsetek nie jest prezentowany, ponieważ spółka najczęściej wykazuje nadwyżkę przychodów odsetkowych nad kosztami, a okresowo także stratę operacyjną.