poniedziałek, 29 maja 2023

Newsroom

KNF ukarała byłego menedżera Copernicusa Securities

msd | 17 kwietnia 2023
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła 450 tys. zł kary pieniężnej na byłego dyrektora ds. sprzedaży w Copernicusie Securities, który był odpowiedzialny za współpracę z podmiotami nieuprawnionymi do świadczenie usług oferowania instrumentów finansowych.

Nałożona na Grzegorza Droszcza kara 250 tys. zł dotyczy współpracy Copernicusa z podmiotami nieuprawnionymi do usług oferowania instrumentów finansowych. Kolejne 200 tys. zł to zaś kara za brak działania domu maklerskiego w sposób rzetelny, profesjonalny i zgodny z interesem klientów poprzez motywowanie pracowników brokera do sprzedaży wybranych instrumentów.

„Na początku 2018 r. Copernicus podjął współpracę z podmiotami nieuprawnionymi do oferowania instrumentów finansowych. Celem takiego działania była chęć zwiększenia sprzedaży obligacji i innych instrumentów finansowych. Spowodowało to utratę przez Copernicus kontroli nad procesem oferowania, ale zapewniało istotne przychody z tego tytułu” – wyjaśniono w komunikacie KNF, wskazując jednocześnie, że to Grzegorz Droszcz osobiście nawiązywał tę współpracę.

Według KNF, były dyrektor sprzedaży w Copernicusie miał przekazywać osobom niezatrudnionym w domu maklerskim informacje i dokumenty umożliwiające im oferowanie instrumentów finansowych.

Ponadto, Komisja zwraca uwagę, że kierownictwo brokera motywowało własnych pracowników do sprzedaży konkretnych produktów, wskazując na ich priorytetowy charakter. W zamian proponowano wyższe stawki prowizji i uczestnictwo w wyjazdach zagranicznych. 

„Działalność Grzegorza Droszcza w ramach sieci sprzedaży wewnętrznej Copernicus i motywowanie podległych mu służbowo pracowników znacząco wpłynęła na wynik sprzedaży Domu maklerskiego. Zarządzana przez niego sieć sprzedaży wewnętrznej nie miała rzetelnej wiedzy o oferowanych przez Dom maklerski produktach, które stanowiły priorytet sprzedażowy” – podano także.

Jak wymienia KNF, wśród promowanych przez dyrektora sprzedaży instrumentów miały być obligacje spółek, które nie zrealizowały swoich projektów oraz nie wywiązały się z płatności wobec inwestorów.

„Motywowanie pracowników przez Grzegorza Droszcza do sprzedaży wybranych instrumentów finansowych w połączeniu z brakiem wiedzy o spółkach wobec, których Copernicus prowadził usługę oferowania emitowanych przez niego obligacji, a także bagatelizowanie sygnałów dotyczących opóźnień w realizacji inwestycji Komisja oceniła jako działania w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny oraz niezgodny z najlepiej pojętymi interesami klientów” – wyjaśniono.

W maju 2021 r. KNF ograniczyła Copernicusowi Securities zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej poprzez cofnięcie możliwości oferowania instrumentów finansowych. Komisja nałożyła na brokera także 3,5 mln zł kary pieniężnej. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy decyzja ta została podtrzymana, lecz wysokość kary pieniężnej obniżono do 3,15 mln zł. W maju 2022 r. wobec spółki otwarto postępowanie sanacyjne.

Po odejściu z Copernicusa Grzegorz Droszcz pracował jako doradca zarządu Prosper Capital Domu Maklerskiego, gdzie później na pewien czas został także wiceprezesem. Tymczasem w marcu tego roku KNF cofnęła Prosperowi zezwolenie na oferowanie instrumentów finansowych oraz nałożyła na niego 1,2 mln zł kary pieniężnej.  

Wcześniej za działalność Copernicusa KNF nałożyła także 0,9 mln zł kary na Joannę Sikorską, byłą prezes domu maklerskiego. 

Więcej wiadomości o Copernicus Securities S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • UKNF stawia na listy zastawne, także dla inwestorów indywidualnych

  17 maja 2023
  Nadzorca chce nałożyć na banki obowiązek zwiększenia finansowania kredytów hipotecznych długoterminowymi instrumentami dłużnymi, co może spowodować konieczność uplasowania nawet 147 mld zł nowych papierów. Polski rynek jest na to za mały, ale UKNF liczy, że w zakup listów zastawnych włączyć mógłby się NBP oraz klienci detaliczni.
  czytaj więcej
 • WIRON i obligacje. Pięć dni przesunięcia

  16 maja 2023

  Narodowa Grupa Robocza zarekomenduje, aby wysokość odsetek płaconych od zmiennokuponowych obligacji opartych o WIBOR ustalać na pięć dni przed płatnością kuponu. Raty kredytów (w tym hipotecznych) mają być zaś obliczane w formule last reset.

  czytaj więcej
 • Polskie obligacje kapitałowe od IV kwartału

  05 maja 2023
  Począwszy od 1 października krajowe banki, domy maklerskie i zakłady ubezpieczeń będą mogły emitować obligacje kapitałowe, szerzej znane jako CoCo bonds. Długo wyczekiwany instrument wystartuje w Polsce akurat, gdy na europejskim rynku przeżywa on kryzys zaufania.
  czytaj więcej
 • UOKiK ponownie ostrzega przed inwestycjami w weksle

  27 kwietnia 2023
  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty Assay Management oraz zarządzanej przez nią spółce Assay Management ASI, która jest wystawcą weksli. Od lutego w podobnej sprawie prowadzone jest też postępowanie przeciwko Aforti Holding.
  czytaj więcej