czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

KNF utrzymała decyzję o ograniczeniu zezwolenia Copernicusowi

msd | 07 października 2021
Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, Komisja Nadzoru Finansowego obniżyła brokerowi wysokość kary pieniężnej, ale utrzymała w mocy decyzję o częściowym cofnięciu mu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

Nałożona w maju kara pieniężna na Copernicusa Securities została obniżona z 3,5 mln zł do 3,15 mln zł. Komisja utrzymała jednak w mocy decyzję o cofnięciu spółce zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń oraz oferowania instrumentów finansowych.

Na mocy majowej decyzji KNF, w wakacje Copernicus Securities musiał wygasić działalność maklerska w kluczowym dla siebie zakresie, tj. oferowania obligacji. Zasadniczo to właśnie tego obszaru dotyczyła decyzja nadzorcy. Według Komisji, broker miał bowiem podczas oferowania instrumentów dłużnych działać w sprzeczności z zasadami uczciwego obrotu i niezgodnie z interesem klientów, do których miał też kierować informacje wprowadzające w błąd.

Obok utraty podstawowego źródła przychodów, po zawiązaniu rezerw na otrzymaną karę Copernicus Securities przestał także spełniać wymogi kapitałowe, wynika ze sprawozdania spółki za II kwartał.

Więcej wiadomości o Copernicus Securities S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo