czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Copernicus Securities chce sanacji

msd | 05 listopada 2021
Broker do niedawna żyjący z oferowania obligacji podwyższonego ryzyka złożył do sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Jak wynika z wyjaśnień Copernicusa Securities, bezpośrednią przyczyną wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego była majowa decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, która częściowo pozbawiła brokera zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zobowiązała go do zapłaty kary pieniężnej, początkowo ustalonej na 3,5 mln zł, a później obniżonej do 3,15 mln zł.

W wyniku decyzji nadzorcy, Copernicus Securities musiał zakończyć w lipcu działalność oferowania instrumentów finansowych. Wobec problemów finansowych, broker zaczął też wyprzedawać swoje aktywa (m.in. sprzedał do NWAI część przedsiębiorstwa polegającą na wykonywaniu funkcji depozytariusza funduszy).

Przed przymusowym zamknięciem głównej linii biznesowej i popadnięciem w kłopoty finansowe, Copernicus Securities specjalizował się w oferowaniu obligacji podwyższonego ryzyka. I to właśnie sposób ich oferowania ściągnął na brokera problemy. Zdaniem KNF, Copernicus działał bowiem w sprzeczności z zasadami uczciwego obrotu i niezgodnie z interesem klientów. Miał on kierować do inwestorów informacje wprowadzające w błąd. Ponadto broker nie oceniał ryzyka, czy spółki emitujące obligacje za jego pośrednictwem będą w stanie uregulować swoje zobowiązania, wynika z wyjaśnień KNF.

Więcej wiadomości o Copernicus Securities S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium