czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Griffin Real Estate Invest nie spłacił obligacji na 84,2 mln zł - aktualizacja

msd | 04 grudnia 2020
Spółka nie wykupiła w piątek papierów dłużnych serii 3A, których termin spłaty obligatariusze godzili się przesuwać już trzykrotnie. Przy okazji emitent poinformował o zmianie nazwy i… braku jakichkolwiek powiązań z Griffinem.

Treść uzupełniona. Nowe informacje oznaczono kursywą.

Brak wykupu obligacji na 84,2 mln zł Griffin Real Estate Invest tłumaczy opóźnieniem w sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Emilii Plater, będącej w użytkowaniu wieczystym przez spółkę Emilia Development. To między innymi hipoteką na niej zabezpieczono dług.

„Emitent jednocześnie informuje, że powziął informację, iż 3 grudnia 2020 r. została zawarta przez właściciela nieruchomości przedwstępna umowa sprzedaży dotycząca nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie obligacji, w związku z zawarciem której właściciel nieruchomości spodziewa się po spełnieniu określonych warunków, w tym m.in. uzyskaniu niezbędnych zgód posiadaczy obligacji uzyskać środki w wysokości umożliwiającej dokonanie wykupu obligacji” – podano w komunikacie bieżącym.

Tymczasem zupełnie przy okazji spółka poinformowała o zmianie nazwy na Emilia Invest, tak by uniknąć „skojarzeń o powiązaniach emitenta z grupą Griffin Real Estate”. Jak wskazano, spółka nie jest w żaden sposób powiązana z Griffinem. Od kiedy? Tego nie wiadomo.

Jeszcze w połowie roku jedynymi udziałowcami spółki były luksemburskie fundusze Griffin Topco II oraz Griffin Topco III. Od tego czasu nie informowano o zmianach właścicielskich.

"Fundusze Topco II i Topco III są nadal udziałowcami Griffin Real Estate Invest (emitenta), ale spółka Griffin Real Estate nie jest już zaangażowania w zarządzanie emitentem i spółkami, które są z nim powiązane i które udzieliły zabezpieczeń pod emisję obligacji. Griffin Real Estate nie partycypuje w podejmowaniu decyzji strategicznych ani nie doradza funduszom w tym zakresie. Nie posiada też żadnych udziałów w tych funduszach" - poinformowało Obligacje.pl biuro prasowe spółki Griffin Real Estate.

„Historycznie spółka była powiązana kapitałowo z grupą Griffin Real Estate. Relacje te zostały zakończone i obecnie emitent działa w ramach struktur niepowiązanych z Griffin Real Estate. W dniu 3 grudnia 2020 r. zgromadzenie wspólników spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany firmy na Emilia Invest Sp. z o.o., miedzy innymi w celu unikania skojarzeń z grupą Griffin Real Estate, która nie doradza spółce ani nie jest w żaden inny sposób powiązana ze spółką. Udziałowcami Spółki są podmioty z siedzibą w Luksemburgu” – poinformowano na stronie dedykowanej obligacjom, wciąż znajdującej się w domenie Griffina.

Pierwotnie obligacje wygasać miały w grudniu 2019 r., lecz za zgodą zgromadzenia obligatariuszy przesunięto ich spłatę do marca, a później kolejno do czerwca i grudnia 2020 r. Przy okazji czerwcowego przełożenia terminu wykupu ustalono, że część długu z wartej 110 mln zł emisji zostanie odkupione. Papiery za 25,8 mln zł nabyto od spółki powiązanej Martlet, której jedynym wspólniem – według KRS – jest fundusz Griffin Topco II.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium