wtorek, 05 grudnia 2023

Newsroom

KNF nałożyła na Idea Bank 10 mln zł kary za sprzedaż obligacji GetBacku

msd | 01 grudnia 2020
Bank miał naruszyć własny statut i dopuścić do wystąpienia szeregu nieprawidłowości związanych ze sposobem dystrybucji instrumentów finansowych. Nazwa GetBacku w komunikacie banku nie pada, ale nadzorca rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Idea Bank 10 mln zł kary pieniężnej związanej z naruszeniami w obrocie instrumentami finansowymi. Według nadzorcy, bank wykonywał działalność wykraczającą poza katalog czynności dopuszczonych jego statutem. Ponadto, Idea Bank miał też „stworzyć zagrożenie dla interesów uczestników obrotu instrumentami finansowymi w związku z wystąpieniem szeregu nieprawidłowości związanych ze sposobem dystrybucji instrumentów finansowych’. 

Jak podano, brakiem działania w sposób rzetelny i profesjonalny, bank naruszył też rozporządzenie ministra finansów. Według KNF, Idea Bank nie zapewnił też właściwego systemu sprawozdawczości zarządczej, wspomagającej proces decyzyjny w zakresie zarządzania ryzykiem. 

„Emitent informuje, że po zapoznaniu się z obszernym uzasadnieniem decyzji oraz przeprowadzeniu szczegółowej analizy prawnej, podejmie decyzję co do ewentualnego wniesienia odpowiedniego środka odwoławczego” – podał Idea Bank. 

Bank ani słowem nie wspomina, iż stwierdzone przez Komisję nieprawidłowości w dystrybucji instrumentów finansowych dotyczą obligacji GetBacku. Z opublikowanego przez KNF komunikatu wynika wprost, że oprócz papierów windykatora, sprawa dotyczy też certyfikatów inwestycyjnych funduszy wierzytelności z rodziny Trigon Profit. Jak podano, wskutek stwierdzonych nieprawidłowości bank osiągnął 65 mln zł korzyści. KNF mogła na niego nałożyć maksymalnie 44,8 mln zł kary, lecz tego nie uczyniła „z uwagi na trudną sytuację finansową banku”. 

Z ostatnich dostępnych informacji wynika, że na dzień 22 października wobec Idea Banku toczyły się wytoczone przez obligatariuszy GetBacku sprawy cywilne na 139,8 mln zł. Co rusz kolejne kancelarie prawne informują o kolejnych sukcesach w sądowych potyczkach z bankiem – zasądzonych odszkodowaniach (na razie nieprawomocnych) lub zabezpieczeniu roszczeń obligatariuszy, między innymi poprzez zajęcie wierzytelności Idea Banku z rachunku prowadzonego w NBP.

W październiku do sądu trafił pierwszy akt oskarżenia w aferze GetBacku. Oprócz Konrada K., byłego prezesa windykacyjne spółki, na ławie oskarżonych zasiądą też między innymi byli prezesi i członkowie zarządu Idea Banku.

Zarzuty w sprawie GetBacku prokuratura chce też postawić Leszkowi Czarneckiemu, głównemu akcjonariuszowi Idea Banku, który aktualnie przebywa za granicą. W grudniu ma się odbyć kolejne posiedzenie w sprawie jego aresztowania.

Więcej wiadomości kategorii Prawo