niedziela, 14 kwietnia 2024

Kalendarium

kwiecień 2024

środa, 3 kwietnia 2024 r.
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. - PEO0426 - wypłata odsetek

Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Kod obligacji: PEO0426
Oprocentowanie/marża: 2.4%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 750 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000.00 PLN
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. - PEO0426 - początek nowego okresu odsetkowego

Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Kod obligacji: PEO0426
Oprocentowanie/marża: 2.4%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 750 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000.00 PLN
Kruk S.A. - KRU1028 - początek nowego okresu odsetkowego

Kruk S.A.

Kod obligacji: KRU1028
Oprocentowanie/marża: 4%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 90 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Kruk S.A. - KRU1028 - wypłata odsetek

Kruk S.A.

Kod obligacji: KRU1028
Oprocentowanie/marża: 4%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 90 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Victoria Dom S.A. - VID0427 - brak danych

Victoria Dom S.A.

Kod obligacji: VID0427
Oprocentowanie/marża: 5.25%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Victoria Dom S.A. - VID0427 - początek nowego okresu odsetkowego

Victoria Dom S.A.

Kod obligacji: VID0427
Oprocentowanie/marża: 5.25%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Victoria Dom S.A. - VID0427 - brak danych

Victoria Dom S.A.

Kod obligacji: VID0427
Oprocentowanie/marża: 5.25%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
początek nowego okresu odsetkowego
ustalenie praw do odsetek
wypłata odsetek
wykup obligacji
Monday1 April
Gmina Miasta Wałbrzych (WAB1027)
- wypłata odsetek.

Gmina Miasta Wałbrzych

Kod obligacji: WAB1027
Oprocentowanie/marża: 1.7%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 17 000 000 PLN
Wartość nominalna: 850.00 PLN
Gmina Miasta Wałbrzych (WAB1027)
- początek nowego okresu odsetkowego.

Gmina Miasta Wałbrzych

Kod obligacji: WAB1027
Oprocentowanie/marża: 1.7%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 17 000 000 PLN
Wartość nominalna: 850.00 PLN
Gmina Miejska Kraków (KRA1027)
- początek nowego okresu odsetkowego.

Gmina Miejska Kraków

Kod obligacji: KRA1027
Oprocentowanie/marża: 1.6%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 120 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Gmina Miejska Kraków (KRA1027)
- wypłata odsetek.

Gmina Miejska Kraków

Kod obligacji: KRA1027
Oprocentowanie/marża: 1.6%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 120 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
PragmaGO S.A. (PRF1025)
- początek nowego okresu odsetkowego.

PragmaGO S.A.

Kod obligacji: PRF1025
Oprocentowanie/marża: 3.8%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 17 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
PragmaGO S.A. (PRF1025)
- wypłata odsetek.

PragmaGO S.A.

Kod obligacji: PRF1025
Oprocentowanie/marża: 3.8%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 17 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
White Stone Development Sp. z o.o. (WSD0724)
- wypłata odsetek.

White Stone Development Sp. z o.o.

Kod obligacji: WSD0724
Oprocentowanie/marża: 5.2%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 11 250 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
White Stone Development Sp. z o.o. (WSD0724)
- początek nowego okresu odsetkowego.

White Stone Development Sp. z o.o.

Kod obligacji: WSD0724
Oprocentowanie/marża: 5.2%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 11 250 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Tuesday2 April
Arche S.A. (ACH0427)
- początek nowego okresu odsetkowego.

Arche S.A.

Kod obligacji: ACH0427
Oprocentowanie/marża: 4.4%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 21 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Arche S.A. (ACH0427)
- brak danych.

Arche S.A.

Kod obligacji: ACH0427
Oprocentowanie/marża: 4.4%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 21 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Arche S.A. (ACH0427)
- brak danych.

Arche S.A.

Kod obligacji: ACH0427
Oprocentowanie/marża: 4.4%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 21 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
ING Bank Hipoteczny S.A. (IBH1024)
- ustalenie praw do odsetek.

ING Bank Hipoteczny S.A.

Kod obligacji: IBH1024
Oprocentowanie/marża: 0.53%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 400 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000.00 PLN
mBank S.A. (MBK1028)
- ustalenie praw do odsetek.

mBank S.A.

Kod obligacji: MBK1028
Oprocentowanie/marża: 1.8%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 550 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000.00 PLN
mBank S.A. (MBK1030)
- ustalenie praw do odsetek.

mBank S.A.

Kod obligacji: MBK1030
Oprocentowanie/marża: 1.95%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 200 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000.00 PLN
Miasto Chełm (CHE1030)
- ustalenie praw do odsetek.

Miasto Chełm

Kod obligacji: CHE1030
Oprocentowanie/marża: 2%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 9 999 000 PLN
Wartość nominalna: 909.00 PLN
Miasto Chełm (CHE1032)
- ustalenie praw do odsetek.

Miasto Chełm

Kod obligacji: CHE1032
Oprocentowanie/marża: 2%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 11 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Unidevelopment S.A. (UD10426)
- ustalenie praw do odsetek.

Unidevelopment S.A.

Kod obligacji: UD10426
Oprocentowanie/marża: 5.25%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 11 400 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Unidevelopment S.A. (UDV0426)
- ustalenie praw do odsetek.

Unidevelopment S.A.

Kod obligacji: UDV0426
Oprocentowanie/marża: 5.25%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 23 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Wednesday3 April
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. (PEO0426)
- wypłata odsetek.

Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Kod obligacji: PEO0426
Oprocentowanie/marża: 2.4%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 750 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000.00 PLN
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. (PEO0426)
- początek nowego okresu odsetkowego.

Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Kod obligacji: PEO0426
Oprocentowanie/marża: 2.4%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 750 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000.00 PLN
Kruk S.A. (KRU1028)
- początek nowego okresu odsetkowego.

Kruk S.A.

Kod obligacji: KRU1028
Oprocentowanie/marża: 4%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 90 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Kruk S.A. (KRU1028)
- wypłata odsetek.

Kruk S.A.

Kod obligacji: KRU1028
Oprocentowanie/marża: 4%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 90 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Victoria Dom S.A. (VID0427)
- brak danych.

Victoria Dom S.A.

Kod obligacji: VID0427
Oprocentowanie/marża: 5.25%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Victoria Dom S.A. (VID0427)
- początek nowego okresu odsetkowego.

Victoria Dom S.A.

Kod obligacji: VID0427
Oprocentowanie/marża: 5.25%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Victoria Dom S.A. (VID0427)
- brak danych.

Victoria Dom S.A.

Kod obligacji: VID0427
Oprocentowanie/marża: 5.25%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Thursday4 April
Gmina Miasta Elbląg (ELG1027)
- ustalenie praw do odsetek.

Gmina Miasta Elbląg

Kod obligacji: ELG1027
Oprocentowanie/marża: 2%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 12 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Indos S.A. (INS0126)
- początek nowego okresu odsetkowego.

Indos S.A.

Kod obligacji: INS0126
Oprocentowanie/marża: 5%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 15 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Indos S.A. (INS0126)
- wypłata odsetek.

Indos S.A.

Kod obligacji: INS0126
Oprocentowanie/marża: 5%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 15 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Kredyt Inkaso S.A. (KRI1027)
- wypłata odsetek.

Kredyt Inkaso S.A.

Kod obligacji: KRI1027
Oprocentowanie/marża: 5.5%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 37 741 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Kredyt Inkaso S.A. (KRI1027)
- początek nowego okresu odsetkowego.

Kredyt Inkaso S.A.

Kod obligacji: KRI1027
Oprocentowanie/marża: 5.5%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 37 741 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Kruk S.A. (KRU0129)
- początek nowego okresu odsetkowego.

Kruk S.A.

Kod obligacji: KRU0129
Oprocentowanie/marża: 4.5%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 120 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Kruk S.A. (KRU0129)
- wypłata odsetek.

Kruk S.A.

Kod obligacji: KRU0129
Oprocentowanie/marża: 4.5%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 120 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Victoria Dom S.A. (VIC0125)
- ustalenie praw do odsetek.

Victoria Dom S.A.

Kod obligacji: VIC0125
Oprocentowanie/marża: 5.5%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 70 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Friday5 April
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. (PEO1028)
- ustalenie praw do odsetek.

Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Kod obligacji: PEO1028
Oprocentowanie/marża: 1.55%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 550 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000.00 PLN
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. (PEO1033)
- ustalenie praw do odsetek.

Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Kod obligacji: PEO1033
Oprocentowanie/marża: 1.8%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 200 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000.00 PLN
Develia S.A. (DVL0726)
- wypłata odsetek.

Develia S.A.

Kod obligacji: DVL0726
Oprocentowanie/marża: 3.58%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 100 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Develia S.A. (DVL0726)
- początek nowego okresu odsetkowego.

Develia S.A.

Kod obligacji: DVL0726
Oprocentowanie/marża: 3.58%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 100 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Infinity S.A. (INY0725)
- ustalenie praw do odsetek.

Infinity S.A.

Kod obligacji: INY0725
Oprocentowanie/marża: 4.8%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 9 600 000 PLN
Wartość nominalna: 800.00 PLN
PragmaGO S.A. (PRF0327)
- brak danych.

PragmaGO S.A.

Kod obligacji: PRF0327
Oprocentowanie/marża: 5%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Santander Bank Polska S.A. (SPL0428)
- wypłata odsetek.

Santander Bank Polska S.A.

Kod obligacji: SPL0428
Oprocentowanie/marża: 1.6%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 1 000 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000.00 PLN
Santander Bank Polska S.A. (SPL0428)
- początek nowego okresu odsetkowego.

Santander Bank Polska S.A.

Kod obligacji: SPL0428
Oprocentowanie/marża: 1.6%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 1 000 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000.00 PLN
Unidevelopment S.A. (UD10426)
- początek nowego okresu odsetkowego.

Unidevelopment S.A.

Kod obligacji: UD10426
Oprocentowanie/marża: 5.25%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 11 400 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Unidevelopment S.A. (UD10426)
- wypłata odsetek.

Unidevelopment S.A.

Kod obligacji: UD10426
Oprocentowanie/marża: 5.25%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 11 400 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Unidevelopment S.A. (UDV0426)
- początek nowego okresu odsetkowego.

Unidevelopment S.A.

Kod obligacji: UDV0426
Oprocentowanie/marża: 5.25%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 23 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Unidevelopment S.A. (UDV0426)
- wypłata odsetek.

Unidevelopment S.A.

Kod obligacji: UDV0426
Oprocentowanie/marża: 5.25%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 23 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Saturday6 April
Sunday7 April
Inpro S.A. (INP1025)
- wypłata odsetek.

Inpro S.A.

Kod obligacji: INP1025
Oprocentowanie/marża: 2.75%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 35 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Inpro S.A. (INP1025)
- początek nowego okresu odsetkowego.

Inpro S.A.

Kod obligacji: INP1025
Oprocentowanie/marża: 2.75%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 35 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobotaniedziela
01.04.2024więcej02.04.2024więcej03.04.2024więcej04.04.2024więcej05.04.2024więcej06.04.2024więcej07.04.2024więcej
08.04.2024więcej09.04.2024więcej10.04.2024więcej11.04.2024więcej12.04.2024więcej13.04.2024więcej14.04.2024więcej
15.04.2024więcej16.04.2024więcej17.04.2024więcej18.04.2024więcej19.04.2024więcej20.04.2024więcej21.04.2024więcej
22.04.2024więcej23.04.2024więcej24.04.2024więcej25.04.2024więcej26.04.2024więcej27.04.2024więcej28.04.2024więcej
29.04.2024więcej30.04.2024więcej