piątek, 18 września 2020

Newsroom

 • Voxel z ujemnym kapitałem obrotowym netto

  21 sierpnia 2020
  Diagnostyczna grupa zanotowała pierwszą od pięciu lat kwartalną stratę netto. Pomimo wzrostu salda gotówki, całkowite aktywa obrotowe Voxela nie pokrywały krótkoterminowych zobowiązań, nieuwzględniających jeszcze zaplanowanej na wrzesień dywidendy.
  czytaj więcej
 • Voxel bardziej zadłużony po kolejnych akwizycjach

  26 czerwca 2020
  Przejęcie kolejnych podmiotów pogorszyło sytuację bilansową diagnostycznej grupy. Na skutek pandemii Voxel realizuje mniej badań, ale chce na niej zarobić w inny sposób – niedawno zawiązał spółkę, która ma produkować wymazówki wykorzystywane między innymi w testach na koronawirusa.
  czytaj więcej
 • Voxel spokojny o płynność

  25 marca 2020
  Po sezonowo wysokim cash flow operacyjnym w IV kwartale diagnostyczna grupa wchodziła w 2020 r. z 7,5 mln zł gotówki i 21,1 mln zł dostępnych linii kredytowych, ale też najwyższym od 2010 r. poziomem krótkoterminowych zobowiązań. Epidemia koronawirusa niekorzystnie odbiła się na liczbie wykonywanych przez Voxel badań, lecz płynność grupy – jak podano – nie jest zagrożona.
  czytaj więcej
 • Voxel przejął kolejny podmiot

  08 stycznia 2020
  Diagnostyczna spółka kupiła za 6,09 mln zł 59,99 proc. udziałów w Rezonansie Powiśle, podmiocie wykonującym badania rezonansu magnetycznego finansowane ze środków NFZ.
  czytaj więcej
 • Niewiele gotówki w Voxelu po wypłacie dywidendy

  26 listopada 2019
  Pomimo wysokich przepływów operacyjnych w III kwartale, saldo środków pieniężnych na rachunkach medycznej grupy spadło do niskich 1,3 mln zł i było najniżej od czterech lat. Poprawa powinna przyjść w IV kwartale, na ogół najlepszym okresie dla Voxela.
  czytaj więcej
 • Dalszy wzrost zadłużenia Voxelu

  22 sierpnia 2019
  Dług netto diagnostycznej grupy przekroczył 100 mln zł na koniec II kwartału, co tylko częściowo można wyjaśnić nowymi standardami księgowymi. Voxel sporo inwestuje w aktywa trwałe i akwizycje, czego owoce na razie nie rekompensują wzrostu zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Wzrost zadłużenia w Voxelu

  27 maja 2019
  Rachunek wyników wskazuje na wzrost wielkości biznesu przy skurczeniu marż. Jednocześnie zadłużenie finansowe wzrosło, głównie za sprawą zmiany w standardach rachunkowości.
  czytaj więcej
 • Voxel bardziej zadłużony

  26 marca 2019
  W wyniku zeszłorocznych inwestycji i wypłaty dywidendy dług netto medycznej grupy podwoił się. Efekty akwizycji widoczne mają być w wynikach dopiero później, na razie więc wskaźniki zadłużenia Voxelu zanotowały wzrost.
  czytaj więcej
 • Voxel przejmie będącą w kłopotach sieć pracowni diagnostyki obrazowej

  21 grudnia 2018
  Voxel nabył za 12 mln zł warte 31,5 mln zł wymagalne wierzytelności względem znajdującej się w postępowaniu sanacyjnym spółki Scanix. W ramach restrukturyzacji wierzytelności te zostaną skonwertowane na kapitał.
  czytaj więcej
 • Spółka zależna Voxelu odstąpiła od dużego kontraktu

  17 grudnia 2018
  Należący do medycznej grupy Alteris z powodu opóźnień w spływie należności odstąpił od umowy wartej 36,3 mln zł netto.
  czytaj więcej
 • Voxel istotnie poprawił wskaźniki płynności w III kwartale

  22 listopada 2018
  Warte 35 mln zł emisje obligacji pozwoliły działającej na rynku usług medycznych grupie zredukować poziom krótkoterminowych zobowiązań oraz znacznie poprawić stan środków pieniężnych, do 17 mln zł na koniec września.
  czytaj więcej
 • Sierpniowa emisja Voxelu debiutuje na Catalyst

  31 października 2018
  W pierwszych transakcjach 2,5-letnie papiery serii K, za które diagnostyczna spółka zobowiązuje się płacić WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży, wyceniano na 100,3-100,4 proc. nominału.
  czytaj więcej
 • Voxel wykupił pozostałe udziały w Exira Gamma Knife

  29 października 2018
  Diagnostyczna spółka kupiła nabyła dodatkowe 49 proc. udziałów w podmiocie, który świadczy usługi z zakresu neuroradiochirurgii. Ich cenę ustalono na 11,1 mln zł, z czego większość już zapłacono.
  czytaj więcej
 • Voxel z wyższym zadłużeniem finansowym netto

  04 września 2018
  Zobowiązania odsetkowe grupy zmieniły się w II kwartale tylko nieznacznie, przyczyną wzrostu długu był natomiast znaczny spadek salda gotówki po wypłacie dywidendy. Rosnące wyniki całkiem skutecznie amortyzują jednak wzrost zadłużenia netto.
  czytaj więcej
 • Voxel wrócił na Catalyst

  03 września 2018
  Po dwutygodniowej przerwie obligacje diagnostycznej spółki ponownie znajdują się w giełdowym obrocie. Tym razem to warta 30 mln zł trzyletnia emisji Voxelu.
  czytaj więcej

Emisje