czwartek, 23 listopada 2017

Catalyst

 • Eurocent pogłębia tegoroczne straty

  15 listopada 2017
  Pomimo kolejnej straty oraz gwałtownego przyrostu należności firma pożyczkowa zakończyła III kwartał z dodatnimi przepływami operacyjnymi. Część wygenerowanej gotówki trafiło na spłatę zaległych obligacji. Teraz jednak – decyzją tymczasowego nadzorcy sądowego – ewentualne nadwyżki środków pieniężnych nie mogą być przekazywane obligatariuszom.
  czytaj więcej
 • Więcej gotówki w Brasterze. Na jak długo?

  15 listopada 2017
  Dzięki emisji akcji Braster miał na koniec września 31 mln zł wolnych środków, które górowały nad zobowiązaniami finansowymi. Ale zabrakło postępów w generowaniu gotówki z operacyjnej części biznesu.
  czytaj więcej
 • Październikowa publiczna emisja GetBacku trafiła na Catalyst

  15 listopada 2017
  Windykator wprowadził do giełdowego obrotu uplasowane miesiąc temu papiery dłużne o wartości 25 mln zł. We wtorek do godz. 12.45 nie zawarto nimi żadnych transakcji.
  czytaj więcej
 • Polnord wciąż ze stratą netto

  15 listopada 2017
  Pomimo osiągnięcia w III kwartale 3,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto deweloper po dziewięciu miesiącach wciąż wykazywał stratę. Lepiej, za sprawą bieżącej sprzedaży, wyglądają natomiast przepływy operacyjne.
  czytaj więcej
 • Unified Factory chwilowo poprawiło sytuację bilansową; zrefinansuje obligacje

  15 listopada 2017
  Niższe od oczekiwanych wpływy z emisji akcji wystarczyły do poprawy wskaźników płynności i zadłużenia, ale znacznie ograniczyły inwestycyjne plany dostawcy usług automatyzujących sprzedaż. Brak spodziewanych wpływów z dokapitalizowania częściowo mogą uzupełnić nowe obligacje, które posłużą też wcześniejszemu wykupowi poprzedniej serii.
  czytaj więcej
 • Auxilia ponownie na minusie

  14 listopada 2017
  W III kwartale, podobnie jak w czterech wcześniejszych, odszkodowawcza firma miała skonsolidowaną stratę netto. Jej kapitały własne systematycznie maleją, a stratom w tym roku towarzyszą też ujemne przepływy operacyjne.
  czytaj więcej
 • Kancelaria Medius mocno przyspieszyła

  14 listopada 2017
  Tylko w III kwartale aktywa windykacyjnej grupy wzrosły o przeszło jedną trzecią. Zakup nowych wierzytelności sfinansowano bieżącymi wpływami oraz wzrostem zadłużenia. Adekwatnie do bilansu rosną też zyski.
  czytaj więcej
 • Capital Park nieco bardziej zadłużony po III kwartale

  14 listopada 2017
  O wyższym długu netto komercyjnego dewelopera zdecydował wzrost nakładów inwestycyjnych i związany z nimi wypływ gotówki, a także wzrost kursu EUR/PLN, co negatywnie odbiło się też na kosztach finansowych w III kwartale. Niemniej, poprawa przychodów z wynajmu i aktualizacja wyceny nieruchomości pozwoliły wykazać 27,5 mln zł zysku netto.
  czytaj więcej
 • Victoria Dom z kolejnymi obligacjami na Catalyst

  14 listopada 2017
  Warszawski deweloper wprowadził do obrotu wyemitowane w czerwcu czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne na 15 mln zł, za które płaci WIBOR 3M plus 4,8 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • J.W. Construction mniej zadłużone przed emisją refinansującą

  13 listopada 2017
  W III kwartale deweloper wypracował skromny zysk netto, ale wystarczył on, żeby pokryć stratę z I półrocza. Wyniki JWC wciąż wypadają blado na tle sektora, na szczęście o płynności i zadłużeniu decyduje żywa gotówka, a ta do firmy wciąż płynie.
  czytaj więcej

Emisje