piątek, 26 maja 2017

Catalyst

 • Medort zapłaci wyższy kupon od istniejących obligacji

  18 maja 2017
  Decyzją zgromadzenia obligatariuszy bazowa marża dla notowanych na Catalyst papierów serii C wzrośnie z 5,2 pkt proc. do 6,2 pkt proc. To dla spółki produkującej i dystrybuującej sprzęt rehabilitacyjno-ortopedyczny cena za m.in. podniesienie limitu wskaźnika zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Dom Development wyda 260 mln zł na akwizycję

  18 maja 2017
  Warszawski deweloper wejdzie na trójmiejski rynek mieszkaniowy poprzez zakup grupy Euro Styl. Po sfinalizowaniu transakcji Dom Development wciąż chce pozostać wśród najmniej zlewarowanych spółek w branży.
  czytaj więcej
 • Unibep zadłużony nieco bardziej

  17 maja 2017
  I kwartał to dla budowlanego holdingu okres, w którym tradycyjnie gotówki ma nieco mniej, a to prowadzi do wzrostu długu netto.
  czytaj więcej
 • M.W. Trade kontynuuje delewarowanie

  17 maja 2017
  Spółka wyspecjalizowana w finansowaniu jednostek medycznych i samorządowych konsekwentnie od półtora roku zmniejsza poziom zobowiązań. W ślad za tym idą znacznie gorsze wyniki, więc nie wszystkie wskaźniki zadłużenia udaje się poprawić.
  czytaj więcej
 • Wzrost zadłużenia grupy Lokum Deweloper

  17 maja 2017
  Wskaźniki zlewarowania wrocławskiego dewelopera nie budzą niepokoju, wprowadzają natomiast obligatariuszy w nową rzeczywistość. Okres, w którym gotówka trwale przewyższa zobowiązania finansowe, Lokum ma już za sobą.
  czytaj więcej
 • Braster biedniejszy o 9,2 mln zł po I kwartale

  17 maja 2017
  Na koncie medycznej spółki zostało 8,3 mln zł, a przychody wciąż są symboliczne. Firma planuje emisję akcji, która ma sfinansować ekspansję na rynkach zagranicznych.
  czytaj więcej
 • i2 Development bardziej zadłużone

  17 maja 2017
  Do 19 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych deweloper dołożył też 7 mln zł wydatków inwestycyjnych, wynikających głównie z udzielonych pożyczek. Wszystko to sfinansowano nowym długiem, głównie obligacyjnym.
  czytaj więcej
 • Stabilna sytuacja SMS Kredyt Holding po I kw.

  17 maja 2017
  Wzrosły przychody i zysk operacyjny grupy, co zarząd uznaje za sukces, na tle niepewności związanej z otoczeniem regulacyjnym. Dostrzec można też wpływ zaostrzenia polityki udzielania pożyczek na ostateczne wyniki.
  czytaj więcej
 • Polnord miał stratę w I kw.

  17 maja 2017
  Po słabej końcówce 2016 r. kolejny rok deweloperska grupa także rozpoczęła na minusie. W wyniku przekazania niewielu lokali, skonsolidowana strata netto Polnordu wyniosła 5,5 mln zł w I kwartale. Dwa kolejne kwartały dają szansę na poprawę.
  czytaj więcej
 • PCC Exol zwiększył dług netto i zmniejszył zyski

  17 maja 2017
  Pomimo rekordowych przychodów w I kwartale chemiczna grupa zanotowała spadek zysku na każdym poziomie rachunku wyników. Wyższe przechody przełożyły się na silny wzrost należności, a tym samym ujemne przepływy operacyjne.
  czytaj więcej

Emisje