poniedziałek, 17 czerwca 2019

Catalyst

 • i2 Development zapowiada skup własnych obligacji

  06 czerwca 2019
  Wrocławski deweloper zamierza nabywać w celu umorzenia wygasające 31 lipca papiery dłużne serii B o wartości 15 mln zł.
  czytaj więcej
 • Marvipol skupił własne obligacje za 89,1 mln zł

  06 czerwca 2019
  Spółka nabyła w celu umorzenia papiery dłużne pochodzące z czterech różnych emisji. Skup objął także ponad połowę wartej 60 mln zł serii S, która wygasa w sierpniu tego roku.
  czytaj więcej
 • EuroRating po raz kolejny tnie ocenę Idea Banku

  06 czerwca 2019
  Agencja obniżyła rating kredytowy Idea Banku z CCC do CC. Utrzymana została jego negatywna perspektywa.
  czytaj więcej
 • Alior wypowiedział Kani umowę faktoringu; spółka nie spłaciła kolejnych kredytów

  06 czerwca 2019
  Wartość zobowiązań Zakładów Mięsny Henryk Kania wobec banku z tytułu wypowiedzianej umowy faktoringu odwrotnego to 88,4 mln zł. Dodatkowo, w środę spółka nie spłaciła Aliorowi 60 mln zł tytułem dwóch umów kredytowych.
  czytaj więcej
 • Ponowny wzrost długu netto BBI Development

  05 czerwca 2019
  Głównie przez szczuplejsze zasoby gotówkowe dług netto deweloperskiej grupy wzrósł o 8,4 mln zł do 163,5 mln zł na koniec marca i był najwyżej od ponad czterech lat. Wyraźnie spadły wskaźniki płynności. Karta może się odwrócić, jeśli w końcu zamknięta zostanie transakcja sprzedaży projektu Centrum Marszałkowska.
  czytaj więcej
 • Coraz większe MCI Management

  05 czerwca 2019
  Aktywa holdingu rosną w ślad za księgową wartością jego inwestycji - akcji MCI Capital oraz Private Equity Managers. A te w bilansie MCI Management wyceniane są 0,5 mld zł powyżej ich giełdowej wyceny.
  czytaj więcej
 • ZM Henryk Kania złożyły wniosek o otwarcie restrukturyzacji

  04 czerwca 2019
  Spółka wnioskuje o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, w ramach którego zaproponuje obligatariuszom objęcie nowych obligacji. Ich spłata miałaby nastąpić po siedmiu latach od uprawomocnienia się układu. Alternatywą jest zgoda na haircut.
  czytaj więcej
 • Mała rewolucja w CDRL

  04 czerwca 2019
  Kolejne akwizycje oraz wdrożenie nowego standardu sprawozdawczości zwiększyły w I kwartale sumę bilansową producenta ubrań dla dzieci o 157,4 mln zł do 345 mln zł. Przy odnotowanej stracie netto i spadku kapitałów własnych ogólne zadłużenie grupy poszybowało w górę. Wyraźnie pogorszyły się też wskaźniki zadłużenia odsetkowego i płynności.
  czytaj więcej
 • Obligacje Kanii poniżej 20 proc. nominału

  04 czerwca 2019
  Wygasające 24 czerwca obligacje Zakładów Mięsnych Henryk Kania o wartości 50 mln zł tanieją o 16,78 pkt proc. do 18 proc. nominału. Otwartą kwestią jest to, czy w przypadku obligacji KAN0619, a także dwóch dłuższych zabezpieczonych serii, doszło już do naruszenia warunków emisji.
  czytaj więcej
 • ZM Henryk Kania szykują się do postępowania restrukturyzacyjnego

  04 czerwca 2019
  Spółka nie spłaciła części kredytu obrotowego na 13 mln zł, a jej płynność się pogarsza, w związku z czym rozpoczęto prace nad wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Zakłady zapowiadają też możliwość całkowitego wstrzymania produkcji.
  czytaj więcej

Emisje