poniedziałek, 17 czerwca 2019

Catalyst

 • Pekabex z niższym zyskiem w I kwartale

  24 maja 2019
  Pomimo wzrostu przychodów wyniki poznańskiej firmy budowlanej uległy pogorszeniu. Przy sezonowo ujemnym cash flow operacyjnym w bilansie grupy pojawił się wprawdzie dodatni dług netto, ale był on tylko minimalny.
  czytaj więcej
 • Inpro dalej bez długu netto

  24 maja 2019
  Zadłużenie finansowe deweloperskiej grupy wzrosło do 90,2 mln zł na koniec I kwartału. Wciąż miała jednak więcej środków pieniężnych, jeśli wliczyć też do nich otrzymane zaliczki, które znajdują się na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • PKO Leasing nabył dotychczas 94,4 proc. akcji PCM

  24 maja 2019
  Leasingowa spółka z grupy PKO nabyła 11,2 mln akcji Prime Car Management w ramach pierwszej fazy wezwania. Otwiera to drogę do ściągnięcia PCM z giełdy.
  czytaj więcej
 • Spadek płynności gotówkowej JHM Development

  24 maja 2019
  Deweloperska grupa zakończyła I kwartał z najniższym saldem środków pieniężnych od sześciu kwartałów. Miała ich niecałe 7 mln zł, w tym 4,9 mln zł o ograniczonej możliwości dysponowania.
  czytaj więcej
 • Capital Park mniejszy, ale na niezmienionej dźwigni

  24 maja 2019
  Utrata kontroli nad dwoma funduszami zmniejszyła sumę bilansową deweloperskiej grupy, ale nie wpłynęła na wysokość jej wskaźników zadłużenia. Te zaś od sześciu kwartałów pozostają niezmiernie stabilne.
  czytaj więcej
 • Kluczowe zgromadzenie obligatariuszy OT Logistics może być nieważne?

  24 maja 2019
  Sąd udzielił właścicielce obligacji OT Logistics zabezpieczenia poprzez zajęcia rachunków bankowych spółki. Prawnicy inwestorki uważają, że uchwały zgromadzenia obligatariuszy wartych 100 mln zł papierów serii D o przesunięciu terminu wykupu są nieskuteczne. Do zwołania zgromadzenia miało dojść za późno o… siedem minut. OT Logistics odrzuca tę argumentację.
  czytaj więcej
 • Comp zwiększył dług netto w I kwartale

  24 maja 2019
  Spadek salda gotówki oraz wdrożenie MSSF 16 zwiększyło dług netto o 33,5 mln zł w I kwartale do 210,1 mln zł. Zmieścił się w trzykrotności wyniku EBITDA, stąd grudniowe poluzowanie obligacyjnych kowenantów na razie wydaje się na wyrost.
  czytaj więcej
 • Wysokie zyski ABS Investment i niewiele gotówki na kontach

  23 maja 2019
  Po czterech z rzędu kwartałach ze stratą inwestycyjna spółka w końcu wykazał zysk. Wyniósł 2,5 mln zł netto w I kwartale. Oczywiście nie szła za nim realna gotówka, a tej akurat na rachunkach ABS-u było najmniej od kilku lat.
  czytaj więcej
 • Biogened bardziej zadłużony i z niższą płynnością

  23 maja 2019
  Na niecałe siedem miesięcy przed wykupem obligacji o wartości 5 mln zł producent dermokosmetyków wciąż ma problem z systematycznym generowaniem dodatnich środków pieniężnych bez sięgania po nowe zadłużenie. Na koniec I kwartału dług netto spółki sięgnął rekordowych 23,8 mln zł.
  czytaj więcej
 • PKO Leasing przejmie Prime Car Management

  23 maja 2019
  W ogłoszonym przez PKO Leasing wezwaniu złożono zapisy na co najmniej 7,86 mln akcji PCM stanowiących 66 proc. udziału w kapitale, tym samym wiadomo, że wezwanie zostanie dojdzie skutku.
  czytaj więcej

Emisje