wtorek, 26 marca 2019

Catalyst

 • Spłata zaległego nominału przez 2C Partners to… 1 proc.

  05 marca 2019
  Nieruchomościowa spółka, która ma około 6,7 mln zł niespłaconych papierów dłużnych przekazała obligatariuszom po 10 zł od każdej obligacji o nominale 1 tys. zł.
  czytaj więcej
 • Członkowie rady nadzorczej Polnordu zrezygnowali

  04 marca 2019
  Henry Gabay i Dariusz Krawczyk złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członków rady nadzorczej dewelopera uzasadniając swoje decyzje „niezadowalającą jakością przedstawionych przez zarząd planów dotyczących spółki”.
  czytaj więcej
 • Kwartalny zysk grupy PKO BP ponownie przekroczył 1 mld zł

  04 marca 2019
  Cały 2018 r. bankowa grupa zamknęła z 3,7 mld zł zysku netto, który był o 20,5 proc. wyższy niż przed rokiem. To między innymi wzrost rentowności pozwolił z dwuletnim wyprzedzeniem zrealizować cele finansowe zapisane w strategii na lata 2016-2020.
  czytaj więcej
 • Obroty publicznymi emisjami spadły w lutym o 20,3 proc. r/r

  04 marca 2019
  W lutym wartość nominalna obligacji pochodzących z publicznych emisji przeprowadzanych na podstawie prospektów emisyjnych, które zmieniły właściciela w handlu sesyjnym wyniosła 48,4 mln zł i była o 7,6 proc. niższa niż w styczniu i o 20,3 proc. niższa niż przed rokiem.
  czytaj więcej
 • Inwestorzy indywidualni zwiększyli udział w handlu na Catalyst

  04 marca 2019
  Niedługo po wybuchu największej obligacyjnej afery na polskim rynku i w samym środku zmian regulacyjnych, które mogą hamować rozwój rynku długu, udział inwestorów indywidualnych w obrotach na Catalyst sięgnął rekordowych 44 proc.
  czytaj więcej
 • Spadek zysku netto CCC

  04 marca 2019
  Pomimo wyraźnego wzrostu przychodów w IV kwartale wynik netto z działalności kontynuowanej obuwniczej grupy spadł o 11,8 proc. r/r do 136,7 mln zł. Uwzględniając natomiast działalność zaniechaną wyniósł tylko 41,5 mln zł.
  czytaj więcej
 • Spadną przychody grupy Medicalgorithmics; obligacje tanieją

  04 marca 2019
  Wchodząca w skład telemedycznej grupy spółka Medi-Lynx została poinformowana o obniżeniu poziomów refundacyjnych. Jej przychody mogą spaść o około 8,4 mln USD rocznie. Akcje Medicalgorithmics gwałtownie tanieją, notowania obligacji też spadają.
  czytaj więcej
 • Lokum Deweloper wykupi obligacje przed terminem

  01 marca 2019
  Wrocławska spółka zamierza spłacić przed czasem papiery dłużne serii D o wartości 75 mln zł. Oprócz nominału i należnych odsetek obligatariusze otrzymają też premię.
  czytaj więcej
 • Wzrost zysków i płynnościowej poduszki Giełdy Papierów Wartościowych

  01 marca 2019
  Grupa GPW zakończyła ubiegły rok ze 183,7 mln zł zysku netto i 566,2 mln zł płynnych środków. Cześć z nich to też obligacje korporacyjne. Sama Giełda zamierza rozwijać rynek długu i inwestować w jego technologię. Do zapisanego w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego zmniejszenia liczby platform obrotu obligacjami wcale jednak nie jest przekonana.
  czytaj więcej
 • Mniej gotówki w Kredyt Inkaso

  01 marca 2019
  Dług netto windykacyjnej grupy pozostał w ostatnim kwartale na tyle wysoki, że wciąż jest blisko konieczności podniesienia marży od obligacji. Wobec znacznie niższych zasobów gotówkowych i nadchodzących wykupów obligacji płynność Kredyt Inkaso wyraźnie spadła. Windykator praktycznie przestał inwestować. Ciążą mu też fundusze Trigona.
  czytaj więcej

Emisje