sobota, 02 lipca 2022

Catalyst

 • Góra gotówki w Atalu

  24 maja 2022
  Po kolejnym kwartale wysokich przepływów operacyjnych deweloperska grupa miała prawie 686 mln zł środków pieniężnych. Po raz pierwszy w giełdowej historii Atalu przekraczały one wartość posiadanego zadłużenia odsetkowego.
  czytaj więcej
 • PKO BP ogranicza nadpłynność

  24 maja 2022
  Skonsolidowany zysk netto bankowego lidera przekroczył 1,4 mld zł w I kwartale, ale jego współczynniki kapitałowe znalazły się najniżej od marca 2020 r., a wskaźnik pokrycia płynności zanotował najniższą wartość od 2019 r.
  czytaj więcej
 • Dom Development spokojny o przyszłość

  23 maja 2022
  Już po raz ósmy z rzędu deweloper zamknął kwartał z gotówką netto, wyrażając przekonanie, że do kryzysu na rynku mieszkaniowym jest bardzo daleko. Na znak bardzo dobrej kondycji finansowej chce wypłacić ponad 268 mln zł dywidendy.
  czytaj więcej
 • TDJ Estate debiutuje na Catalyst

  23 maja 2022
  Działający na rynku śląskim deweloper mieszkaniowy płaci 3,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M za zabezpieczony dług z terminem spłaty w połowie 2024 r.
  czytaj więcej
 • Nieco wyższe zadłużenie P.A. Novej

  20 maja 2022
  Dewelopersko-budowlana grupa zaliczyła dobry kwartał pod względem rachunku wyników, ale towarzyszył im wzrost zobowiązań krótkoterminowych i spadek wskaźników płynności.
  czytaj więcej
 • Niższe zadłużenie GTC po emisji akcji

  20 maja 2022
  Przyrost gotówki poprawił - już wcześniej wysokie – wskaźniki płynności. Zobowiązania finansowe niemal się nie zmieniły, ale dług netto spadł zauważalnie.
  czytaj więcej
 • Konsekwentny wzrost zadłużenia MLP Group

  19 maja 2022
  Na koniec marca dług netto dewelopera powierzchni magazynowych podliczyliśmy na 1,4 mld zł – 32,7 proc. więcej niż przed rokiem i 53,3 proc. więcej niż przed dwoma laty. Ale wskaźniki zadłużenia spadają.
  czytaj więcej
 • Ghelamco przyspieszy o rok wykup czterech serii obligacji

  19 maja 2022
  Chodzi o papiery emitowane na przełomie 2019 i 2020 r. o łącznej wartości 124,2 mln zł, których termin wykupu przypada na czerwiec 2023 r. Ghelamco wypłaci ich posiadaczom premię.
  czytaj więcej
 • Develia bez długu netto po sprzedaży Sky Tower

  18 maja 2022
  Po sprzedaży flagowego apartamentowca dług netto dewelopera spadł poniżej zera po raz pierwszy od czasu jego obecności na Catalyst, a wskaźniki płynności wyraźnie wzrosły. Spadły za to przychody, zyski i perspektywy.
  czytaj więcej
 • PCC Exol z kilkukrotnym wzrostem wyników

  18 maja 2022
  EBITDA chemicznej grupy wzrosła niemal trzykrotnie, notując 53,1 mln zł w I kwartale. Tym samym pokrycie długu osiągnęło najlepszy rezultat w 10-letniej historii Exolu na GPW.
  czytaj więcej