poniedziałek, 11 grudnia 2017

Catalyst

 • Best i Getback gonią Kruka na kredyt

  24 listopada 2017
  Porównanie suchych wskaźników zadłużenia przekonuje, czemu to obligacje Kruka osiągają najniższe rentowności.
  czytaj więcej
 • Zysk netto Klonu spadł o dwie trzecie

  24 listopada 2017
  W III kwartale spółka z branży drzewnej zanotowała skromne 100 tys. zł zysku netto wobec, który spadł o 65,9 proc r/r. W bilansie wiele się ostatnio nie zmieniło, ale przy gorszych wynikach spółka zanotowała wzrost wskaźnika dług netto/EBITDA.
  czytaj więcej
 • Więcej gotówki w Medicalgorithmics

  24 listopada 2017
  Diagnostyczna grupa, której flagowym produktem jest kieszonkowy monitor EKG, wypracowała w III kwartale 13,6 mln zł środków pieniężnych z działalności operacyjnej, a saldo gotówki wzrosło w tym czasie o 11 mln zł do 30,2 mln zł. To kwota przekraczają wartość krótkoterminowych zobowiązań.
  czytaj więcej
 • Maleje biznes BBI Development

  24 listopada 2017
  Aktywa komercyjnego dewelopera systematycznie maleją. Na koniec września warte były 373,4 mln zł wobec 41,8,9 mln zł rok wcześniej i 480 mln zł dwa lata temu. Szczęśliwie, razem z nimi spadają też zobowiązania, stąd najniższy od 10 lat wskaźnik ogólnego zadłużenia.
  czytaj więcej
 • OEX więcej zarabia i lekko zredukował zadłużenie

  24 listopada 2017
  W III kwartale po raz pierwszy w tym roku grupa świadcząca usługi dla biznesu wypracowała gotówkę netto z działalności operacyjnej, co pozwoliło nieco obniżyć zadłużenie finansowe.
  czytaj więcej
 • KNF nieznacznie obniżyła wymóg kapitałowy wobec GNB

  24 listopada 2017
  Dodatkowy wymóg kapitałowy na zabezpieczenie ryzyka kredytów walutowych spadł w Getin Noble Banku z dotychczasowych 1,89 pkt proc. do 1,72 pkt proc. To ulga tylko chwilowa, bo od stycznia znów rosną wymogi wobec całego sektora bankowego.
  czytaj więcej
 • Mniej pieniędzy w Inviście

  23 listopada 2017
  Im bliżej spłaty wartych 1,98 mln zł obligacji, tym niższe zasoby gotówkowe w inwestycyjno-doradczej spółce i jej podmiocie zależnym. Nieprzypadkowo zapowiedziano nową emisję papierów dłużnych.
  czytaj więcej
 • Yolo jeszcze przed osiągnięciem rentowności

  23 listopada 2017
  Firma pożyczkowa, która rozpoczęła działalność w marcu, na razie w nowej linii biznesowej księguję wyższą utratę wartości udzielonego finansowania niż przychodów odsetkowych od niego. Z gotówką na kontach i należnościami od Kruka, ma jeszcze czas na rozwój działalności.
  czytaj więcej
 • Więcej długu odsetkowego w Erbudzie

  23 listopada 2017
  Budowlana grupa trzeci kwartał z rzędu zwiększyła poziom zadłużenia finansowego, co jest pokłosiem narastających w tym roku ujemnych przepływów operacyjnych. Dlatego Erbud zapowiada pracę nad poprawą w generowaniu gotówki z podstawowej działalności.
  czytaj więcej
 • Vivid Games utrzymał mocną pozycję płynnościową

  23 listopada 2017
  Producent gier nie spieszy się z wydawaniem pieniędzy pozyskanych z kwietniowej emisji obligacji. Na koniec III kwartału miał na rachunkach prawie 11,1 mln zł środków pieniężnych, które z naddatkiem pokrywały wartość krótkoterminowych zobowiązań.
  czytaj więcej

Emisje