wtorek, 17 września 2019

Newsroom

Tydzień na kredyt – komentarz tygodniowy DI Investors

Piotr Ludwiczak, Mikołaj Raczyński - analitycy DI Investors | 30 lipca 2013
Podsumowanie tygodnia 22-26 lipca na Catalyst

Wzrosty i spadki

W ostatnim tygodniu największy wzrost kursu wśród obligacji notowanych na Catalyst zanotowały papiery dłużne spółki Marka. Kurs serii MRK0214 wzrósł o 16,41 pkt. proc. do 99,41. Naszym zdaniem jest to spowodowane rozpoczęciem skupowania obligacji tej serii po tym jak spółka przeprowadziła emisję obligacji na kwotę 13 mln zł. Tygodniowy obrót wyniósł 263,4 tys. zł. Wzrost kursu o 7,50 pkt. proc. do 99,50 zanotowały obligacje firmy Sco-Pak. Spółka poinformowała w czwartek o zamknięciu emisji obligacji o łącznej wartości równej 50 mln zł. Tygodniowy obrót sesyjny wyniósł 467,0 tys. zł.

Największy spadek kursu zanotowały obligacje spółki GPF Causa. Kurs serii GPF0214 spadł o 3,95 pkt. proc. do 93,00 (obrót sesyjny wyniósł 14,6 tys. zł). Spadek kursu o 3,90 pkt. proc. do 80,00 zanotowały obligacje spółki Werth-Holz. W transakcjach sesyjnych obrócono w zeszłym tygodniu 26,7 tys. zł.

 

Informacje ze spółek

DEBT TRADING PARTNERS (22.07) – Zarząd spółki poinformował, że zamierza wyemitować do 30 mln zł obligacji serii C. Papiery dłużne mają być zabezpieczone na zbiorze rzeczy ruchomych składających się na majątek DT Partners.

HAWE (29.07) – Zarząd spółki poinformował o powołaniu Jarosława Bauca na funkcję Wiceprezesa Zarządu. Będzie on również pełnił obowiązki dyrektora finansowego. Jarosław Bauc w latach 2006-2007 oraz 2008-2012 pełnił funkcję prezesa oraz członka zarządu Polkomtela. Od czerwca 2000 do sierpnia 2001 był ministrem finansów.

KRUK (22.07) – Zarząd spółki poinformował, że zamierza wyemitować do 50 mln zł niezabezpieczonych obligacji serii R3. Termin wykupu przypada na 60 miesięcy licząc od daty przydziału obligacji. Oprocentowanie serii R3 wynosić będzie WIBOR3M + 4,50 pkt. proc. Spółka zobowiązała się do zwiększenia marży o 0,50 pkt. proc. jeśli wskaźnik zadłużenia (dług netto/kapitały własne) przekroczy 220%. Wartość wskaźnika dług netto/kapitały własne na koniec pierwszego kwartału 2013 wynosiła 160%.

MARKA (23.07) – Spółka wyemitowała 12,8 mln zł zabezpieczonych obligacji serii B. Oprocentowanie papierów będzie oparte na stawce WIBOR6M powiększonej o marżę w wysokości 800 punktów bazowych. Termin wykupu obligacji został ustalony na 15 stycznia 2016. Emisję objęło 6 podmiotów.

Zarząd spółki poinformował, że nabył w celu umorzenia 4,5 mln zł obligacji serii A. Zadłużenie w obrocie tej serii wynosi obecnie 9,6 mln zł. Planowany termin wykupu papierów przypada na 17 lutego 2014 (Marka chce skupić obligacje do końca 2013). Zmniejszeniu z 6,0 mln zł do 5,5 mln zł uległa wartość obligacji serii A przedstawionych do przedterminowego wykupu, w związku z odstąpieniem od żądania przedterminowego wykupu 0,5 mln zł obligacji tej serii przez jednego z obligatariuszy.

MILMEX SYSTEMY KOMPUTEROWE (26.07) – Spółka zakończyła subskrypcję oraz przydział emisji obligacji krótkoterminowych serii KOM13B. 11 podmiotów objęło łącznie 5,1 mln zł obligacji zapadających w lipcu 2014. Wysokość kuponu nie została ujawniona.

NEW WORLD RESOURCES (24.07) – Agencja ratingowa Moody’s obniżyła ocenę spółki z „B2” do „Caa1” (perspektywa stabilna). Spadek ratingu jest wynikiem zrewidowania prognoz ceny węgla przez Moody’s w trzecim kwartale 2013 do 92 EUR za tonę (-8% kdk). Agencja spodziewa się utrzymania trudnej sytuacji na rynku w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy.

SCO-PAK (25.07) – Spółka wyemitowała 50 mln zł zabezpieczonych obligacji serii E. Oprocentowanie obligacji oparte jest na stawce WIBOR6M powiększonej o marżę w wysokości 700 punktów bazowych. Planowany termin wykupu obligacji został ustalony na 25 lipca 2014. W piątek spółka poinformowała o dokonaniu zaległych wykupów obligacji serii C (9 mln zł) oraz D (5 mln zł). Sco-Pak przekazał także środki na rozliczenie emisji obligacji serii A (23 mln zł) na rachunek KDPW.

WIDOK ENERGIA (24.07) – Spółka podpisała aneks do porozumienia ramowego dotyczącego wstępnych zasad przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia spółki wobec wierzycieli z tytułu wyemitowanych obligacji serii E1, E2, E3, K oraz D. Niezależnie od daty wystąpienia do spółki z żądaniem wcześniejszego wykupu, obligatariusze odraczają termin płatności z tytułu wykupywanych obligacji do 30 września 2013. Łączna wartość obligacji objętych porozumieniem wynosi 20,6 mln zł, co stanowi ponad 75% wszystkich obligacji wyemitowanych i nie wykupionych dotychczas przez spółkę. 

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Wzrost rentowności

  13 września 2019
  Od 3 września (na długo przed ogłoszeniem decyzji ECB) rentowność obligacji skarbowych wyraźnie rośnie, tak na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących. Czwartkowy komunikat nie zmienił tego trendu.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (sierpień 2019)

  10 września 2019
  Obroty w lipcu na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 239,52 milionów zł, czyli o 35,1 milionów zł więcej niż 12-miesięczna średnia. Były większe o 1 proc. w porównaniu do lipca i aż o 115,7 proc. wyższe w porównaniu z ubiegłorocznym sierpniem.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Popyt nadal istnieje

  06 września 2019
  Inwestorzy złożyli zapisy warte 55 mln zł na obligacje Kruka w emisji do 25 mln zł. Trzy lata temu nikogo by to nie dziwiło, dziś jest informacją, że inwestorzy indywidualni nadal są zainteresowani tą klasą aktywów, choć skala jest już inna niż przed laty.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Więcej zaufania do GNB

  30 sierpnia 2019
  Getin Noble Bank wykupił pierwszą i największą emisję publiczną z drugiego programu emisji publicznych wartą 172 mln zł, co podniosło notowania także kolejnych serii. Inwestorzy oceniają ryzyko jako niższe, ale wciąż istotne.
  czytaj więcej

Emisje