czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Zysk netto grupy BBI Development niższy o 77 proc. r/r

msd | 02 września 2013
W pierwszym półroczu grupa wykazała niespełna 0,8 mln zł, mimo że jej przychody wzrosły o 14,7 proc. r/r do 38 mln zł.

   Skonsolidowany zysk ze sprzedaży spadł o 3,1 proc. r/r do 5,5 mln zł, natomiast wynik operacyjny był na poziomie zbliżonym do tego sprzed roku i wyniósł 5,4 mln zł. Ostatecznie zysk netto spadł z 3,3 mln zł do niespełna 0,8 mln zł.

   Aktywa grupy BBI Development przez sześć miesięcy wzrosły o 2,4 proc. do 498,8 mln zł. Na majątek obrotowy przypadało 277 mln zł (+5,2 proc. r/r), z czego większość stanowiły zapasy (225,4 mln zł). W tym samym czasie zobowiązania grupy rosły w tempie 4,8 proc. r/r do poziomu 234,3 mln zł. Zobowiązania długoterminowe podliczono na 106,6 mln zł, zaś krótkoterminowe na 127,8 mln zł. Te ostatnie miały więc ponad dwukrotnie pokrycie w majątku obrotowym, ale ze względu na wysoką wartość zapasów (typowe dla deweloperów) płynność grupy wciąż postawia nieco do życzenia.

   Na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji BBI Development o łącznej wartości nominalnej 88,5 mln zł. W zależności od serii kupon wynosi 6 lub 6,5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Trzy serie wyceniane są powyżej nominału (od 100,1 proc. do aż 106 proc.), zaś dwiema pozostałymi dotychczas nie handlowano.

Więcej wiadomości o BBI Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst