sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Ferratum przeprowadzi emisję w Niemczech

msd | 25 września 2013
Mowa jednak nie o spółce Ferratum Capital Poland, której obligacje znajdują się na Catalyst, a o należącej do tej samej grupy Ferratum Capital Germany GmbH.

   Niemiecka spółka ubiegać się będzie o 25 mln euro. Obligacje te trafią do obrotu na frankfurckiej giełdzie, a pozyskane środki przeznaczone zostaną na rozwój działalności pożyczkowej w Niemczech, Rumunii, Turcji i Kanadzie. Warunki emisji, jak termin zapadalności oraz wysokość oprocentowania nie są jeszcze znane.

   Z pewnością warto będzie śledzić dalsze losy niemieckiej emisji, choćby w celu porównania jej parametrów (oraz popytu na papiery ze strony inwestorów) z papierami wyemitowanymi przez Ferratum Capital Poland. Mimo, że emitentem będzie inna spółka zależna z grupy Ferratum, to niewykluczone, że inwestorzy podejmą decyzję w oparciu o wyniki właśnie całej grupy kapitałowej, która być może – na wzór polskiej emisji – ustanowi także poręczenie dla emisji.

   Grupa Ferratum działa w 18 krajach i – jak wynika z komunikatu prasowego – zamierza rozszerzać działalność o kolejne rynki (m.in. niemiecki). W marcu działalność operacyjną rozpoczął Ferratum Bank, po tym jak w ubiegłym roku maltański nadzór finansowy przyznał mu licencję bankową.

   Za notowane na Catalyst obligacje Ferratum Capital Poland płaci 6,5 oraz 7,5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Termin wykupu obu serii przypada w maju przyszłego roku, przy czym istotnie różnią się one wartością emisji – pierwsza wynosi 28 mln zł, druga zaś oraz 6,2 mln zł (w sumie ok. 8,1 mln euro). Obie serie notowane są powyżej nominału. Papiery FRR0514 przed południem (po spadku o 1,2 pkt proc.) wyceniano na 100,3 proc., zaś obligacjami FR30514 po raz ostatni handlowano 26 sierpnia przy cenie 101,25 proc.

Więcej wiadomości o Ferratum Capital Poland S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst