sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Grupa CDRL zanotowała 0,99 mln zł straty netto

msd | 27 września 2013
Wysokie koszty finansowe sprawiły, że mimo poprawy przychodów oraz wyniku z działalności operacyjnej, grupa nie zdołała wybronić dodatniego wyniku netto.

   W pierwszym półroczu skonsolidowane przychody producenta ubranek dla dzieci wyniosły 65,23 mln zł i były o 28,4 proc. wyższe niż przed rokiem. Zysk ze sprzedaży wzrósł z 0,24 mln zł do prawie 2,79 mln zł. Po uwzględnieniu pozostałych kosztów operacyjnych (2,12 mln zł, +40,3 proc. r/r), skonsolidowany wynik EBIT wyniósł 1,34 mln zł wobec 0,42 mln zł straty przed rokiem. To jednak nie wystarczyło, aby wykazać dodatni wynik netto, bowiem koszty finansowe grupy podliczono na 2,25 mln zł (+42,3 proc. r/r). Ostatecznie skonsolidowana strata netto wyniosła więc 0,99 mln zł wobec 1,27 mln zł rok wcześniej. Przy czym warto przypomnieć, że mimo ubiegłorocznej straty grupa zakończyła 2012 r. z zyskiem netto na poziomie blisko 2,5 mln zł.

   Aktywa grupy zmalały w pierwszym półroczu o 2,2 proc. do 85,85 mln zł, z czego 56,05 mln zł (-4,8 proc.) przypada na majątek obrotowy. Ten z kolei w większości składa się z zapasów (37,89 mln zł) oraz krótkoterminowych należności (13,67 mln zł). Natomiast środki pieniężne podliczono na 3,67 mln zł.

   Od grudnia zobowiązania grupy CDRL spadły o 1,3 proc. do 61,26 mln zł. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wyniosła 33,52 mln zł (-2,2 proc.). Miała więc ona pokrycie w aktywach obrotowych, dlatego wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 1,67 wobec 1,72 w grudniu. Wskaźnik płynności szybkiej wzrósł natomiast z 0,51 do 0,53. Wciąż więc jest on daleki od ideału, jednak należy uwzględnić, że zapasy w przypadku CDRL powinny być relatywnie łatwo zbywalne.

   Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji CDRL o wartości 9,58 mln zł z terminem spłaty w październiku przyszłego roku. Spółka płaci 5,5 pkt proc. ponad WIBOR 3M, a inwestorzy wyceniają je na 99,5 proc. W najbliższy wtorek spółkę czeka wypłata odsetek. Oprocentowanie powinno wzrosnąć wówczas z obecnych 8,14 proc. o ok. 2-4 bps.

Więcej wiadomości o CDRL S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst