poniedziałek, 06 grudnia 2021

Newsroom

Obligacje Cash Flow pikują po wniosku o upadłość

ems | 18 grudnia 2013
O 12,4 pkt proc. do 85 proc. nominału tanieją w środę obligacje Cash Flow, po tym jak spółka podała, że prawie dwa miesiące temu fundusz Copernicusa złożył wniosek o jej upadłość.

Wniosek został złożony 25 października przez Copernicus High Yeild FIZ, ale dopiero 16 grudnia dotarł do spółki wraz z informacją o wyznaczeniu nadzorcy sądowego.

Komunikat tego nie wyjaśnia, ale łatwo się domyślić, że wierzytelności Cash Flow wobec funudszu pochodzą z emisji obligacji znajdującej się w portfelu funduszu. Opóźnienie w spłacie odsetek mogło skłonić jego władze do złożenia stosownego wniosku.

O wnioskach o ogłoszenie upadłości Cash Flow pisaliśmy już pół roku wcześniej za redakcją pb.pl.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Cash Flow o wartości 515 tys. zł z terminem wykupu w kwietniu przyszłego roku. Przy cenie 85 proc. rentownść przekracza 60 proc. W środę po południu najlepsza oferta kupna wycenia obligacje Cash Flow na 50 proc.

Emisję notowaną na Catalyst przeprowadzono w październiku 2012 r. Jej maksymalną wartość ustalono na 20 mln zł, a próg dojścia do skutku na 0,5 mln zł. Dokument emisyjny nie wskazuje oferującego, najwyraźniej była nim sama spółka, BDM dokonał tylko rozliczenia emisji. Wcześniejsze serie obligacji oferował natomiast IDM.

Więcej wiadomości o Cash Flow S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst