niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

BS Barlinek poprawił zysk o 12,8 proc.

ems | 21 marca 2012
W ubiegłym roku bank spółdzielczy w Barlinku zarobił 6,3 mln zł netto. Wzrósł także współczynnik wypłacalności - do 11,24 z 10,12 proc. Bardzo powoli przyrastały aktywa.

  Właśnie powolny przyrost aktywów jest zasługą wzrostu współczynnika wypłacalności. Na koniec 2011 r. wartość aktywów wyniosła bowiem 668,2 mln zł i była o 35,2 mln zł lub o 5,6 proc. wyższa niż rok wcześniej. Trzeba jednak przyznać, że powolny wzrost nie dotyczył bynajmniej akcji kredytowej.

   Bank ograniczył bowiem finansowanie podmiotów z sektora finansowego i to aż o połowę - 1,25 mld zł do 648 mln zł. Za to wyraźnie wzrósł jego portfel kredytów ulokowanych poza sektorem - wartość tego portfela to 525 mln zł i była o 73,6 mln zł lub o 16,3 proc. wyższa niż na koniec 2011 r. Bank poprawił zatem wyraźnie strukturę aktywów, a tym samym także jej dochodowość. Wynik odsetkowy wyniósł 29,4 mln zł i był o 5,3 mln zł lub o 22,1 proc. wyższy niż rok wcześniej, natomiast wynik z prowizji wyniósł 8,6 mln zł i był wyższy o 0,7 mln zł lub o 8,8 proc. wyższy niż w 2010 r.

   Wzrosły jednak także koszty działania banku do 24,6 mln zł czyli o 2 mln zł lub o 9,1 proc., a przede wszystkim zwiększenie akcji kredytowej wśród klientów spoza sektora finansowego przełożyło się na wzrost odpisów i rezerw na nietrafione kredyty. Łącznie pochłonęły one prawie 14 mln zł czyli o 4,5 mln zł (47,6 proc.) więcej niż rok wcześniej. 

   Stąd ostatecznie wynik netto wzrósł o 12,8 proc.

   Od lipca 2011 r. na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji spółki o wartości 6,75 mln zł i oprocentowaniu o 2,8 pkt proc. przewyższającym WIBOR6M. Żaden inny bank spółdzielczy nie płaci odsetek w niższej wysokości, co jak się zdaje ma spory wpływ na zainteresowanie tymi obligacjami na rynku wtórnym. Dotąd transakcje przeprowadzano w czasie sześciu sesji, a ich łączny wolumen wyniósł 42 sztuki. Mimo relatywnie niskiego kuponu, cena obligacji utrzymuje się powyżej 100 proc.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst