sobota, 03 grudnia 2022

Newsroom

Wysoka cena za BS Tychy

ems | 22 marca 2012
Przez pierwsze dwie godziny notowań obligacjami debiutującego w czwartek na Catalyst Banku Spółdzielczego w Tychach nie zawarto żadnej transakcji. Ale oferowano wysoką cenę.

   Bank Spółdzielczy w Tychach przeprowadził - mimowolnie - kameralną emisję. Inwestorzy objęli obligacje o wartości 2 mln zł z oferowanych 20 mln zł. Być może o skromnej frekwencji - względem innych banków spółdzielczych - zadecydował wybór oferującego, którym został Secus Asset Managament, podczas gdy w większości przypadków obligacje banków spółdzielczych rozprowadza Dom Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości, który najczęściej oferuje je po prostu innym bankom spółdzielczym.

   W porównaniu do pozostałych banków spółdzielczych obecnych na Catalyst różnica jest jeszcze jedna - termin wykupu obligacji mija za pięć lat, podczas gdy dotąd BS nie oferowały obligacji krótszych niż siedem lat, a w przygniatającej wielkości są to papiery dziesięcioletnie i dłuższe.

   Oprocentowaniem obligacje BS Tychy nie odbiegają wyraźnie od średniej - odsetki przekraczają o 3,5 pkt proc. WIBOR6M, przy średniej dla sektora w okolicach 3,2 pkt proc. marży. 

   Mimo to znalazł się chętny, który zaoferował dziś rano 102,5 proc. za obligacje debiutanta, co - w razie akceptacji ceny przez sprzedającego - dawałoby im 7,82 rentowności brutto (przy założeniu, że oprocentowanie nie zmieni się do dnia wykupu). Po półtorej godzinie od rozpoczęcia obrotu cenę ofertową skorygowano do 101,5 proc. (rentowność dla kupującego wzrosła do 8,09 proc.) i okazja do intratnej sprzedaży minęła niewykorzystana.

Więcej wiadomości o Bank Spółdzielczy w Tychach

Więcej wiadomości kategorii Catalyst