piątek, 30 września 2022

Newsroom

Grupa PCZ zwiększyła zysk o 169 proc.

ems | 10 kwietnia 2012
W ujęciu skonsolidowanym zysk netto wyniósł 8,3 mln zł przy przychodach sięgających 60 mln zł. Prezes zapowiada dalszy wzrost wyników i akwizycje.

W porównaniu do 2010 r. przychody grupy wzrosły o 12,3 mln zł lub o 26 proc. Jednak znacząco wzrosły także koszty działalności operacyjnej - do 51,2 mln zł, czyli o 10,7 mln zł lub o 26,5 proc. 

Ponad 3,4 mln zł przyniosły grupie "inne przychody operacyjne" (rok wcześniej 1,15 mln zł), co przy niższych kosztach operacyjnych dało ostatecznie 9,4 mln zł zysku operacyjnego (rok wcześniej 5,3 mln zł - wzrost o 79,8 proc.). Zysk brutto jest niemal taki sam jak operacyjny, ponieważ koszty i przychody finansowe (głównie aktualizacja wartości inwetycji) niemal zniosły się wzajemnie.

Przy kapitałach własnych rzędu 397 mln zł łączna kwota zobowiązań grupy wynosiła na koniec roku 51,9 mln zł. 

Według obliczeń audytora wskaźnik płynności finansowej wyniósł na koniec roku 0,92 (rok wcześniej 1,24), a wskaźnik szybkiej płynności 0,66 (rok wcześniej 0,76). Audytor nie odniósł się w komentarzu do tych liczb, ale za wzorcowe poziomy uznaje się liczby powyżej jedności. 

W komentarzu do wyników prezes spółki - Romuald Ściborski - zapowiedział dalszą poprawę wyników oraz rozwój organiczny i przez akwizycje.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji spółki (PCZ0514) o wartości 5 mln zł i oprocentowaniu stałym wynoszącym 14 proc. To powyżej średniej dla obligacji korporacyjnych o stałym oprocentowaniu notowanych na Catalyst (11,18 proc.). Tylko trzech emitentów płacących stałe oprocentowanie zdecydowało się zapłacić wyższe odsetki (Orzeł Opony, e-Kancelaria i Polsport Group). Wysoki kupon jest jedną z głównych przyczyn zainteresowania obligacjami spółki wśród inwestorów, o czym świadczy cena (przekracza nawet 105 proc. nominału) i regularne transakcje. Łączny dotychczasowy wolumen (obligacje notowane są od lipca 2011 r.) wyniósł 3885 sztuk (z 5 tys. wyemitowanych).

Więcej wiadomości o PCZ S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst