poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

Sądowy proces w sprawie PCZ rusza w przyszłym miesiącu

msd | 17 września 2018
Termin rozpoczęcia procesu, w którym oskarżonych jest siedem osób, a jednym z zarzutów jest wyrządzenie obligatariuszom szkody wartej prawie 60 mln zł, wyznaczono na 8 października - dowiedzieliśmy się we wrocławskim sądzie.

Na ławie oskarżonych w sprawie PCZ zasiądzie siedem osób. Według aktu oskarżenia Romuald Ś., założyciel spółki oraz Beata G., Stanisław P., Tomasz B. i Mirosław H. działać mieli w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzuca się im także pranie pieniędzy oraz działanie na szkodę wierzycieli, na czym obligatariusze mieli stracić prawie 60 mln zł, a Bank Millennium 20 mln zł. 

Akt oskarżenia obejmuje również Jana M. oraz Zofię S., byłych audytorów spółki, którym zarzuca się wydawanie niezgodnych ze stanem faktycznym opinii o sprawozdaniach PCZ. O zarzutach dla biegłych rewidentów pisaliśmy na początku lipca.

Przestępcza działalność PCZ miała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem co najmniej 675 obligatariuszy PCZ, głównie osób fizycznych. 

W ramach procesu dojść może do przesłuchania ponad 70 świadków, o czym informowaliśmy miesiąc temu, gdy Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierował akt oskarżenia do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Wcześniej w ramach śledztwa zabezpieczono majątek o łącznej wartości co najmniej 54 mln zł, w co wchodzić miało kilkadziesiąt luksusowych samochodów oraz apartamenty i inne nieruchomości.

W latach 2015-2017 PCZ nie wykupiło siedmiu serii obligacji na co najmniej 70 mln zł. Wśród poszkodowanych znajdują się głównie inwestorzy indywidualni. Dotychczas wierzyciele spółki nie otrzymali żadnych pieniędzy w ramach toczącego się postępowania upadłościowego.

Więcej wiadomości o PCZ S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium