niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Marvipol sprzedał 400 lokali w pierwszym półroczu

msd | 04 lipca 2014
Tegoroczny cel na poziomie 650 lokali prawdopodobnie zostanie osiągnięty z nawiązką. Deweloper zapowiada wzrost zyskowności sprzedaży.

W drugim kwartale Marvipol zakontraktował 136 mieszkań i lokali usługowych wobec 264 kwartał wcześniej i 94 przed rokiem. Całe półrocze zamknięto ze sprzedażą netto na poziomie 400 lokali, co oznacza wzrost o 94 proc. wobec poprzedniego roku. Wynik osiągnięty między styczniem a czerwcem jest rekordem w dotychczasowej historii deweloperskiej grupy (Marvipol zajmuje się także sprzedażą luksusowych aut).

W drugim półroczu Marvipol skoncentruje się nie tyle co na wolumenie sprzedaży, a na jej rentowności – wynika z zapowiedzi dewelopera. Pomogą w tym rosnące na rynku ceny transakcyjne.

- Osiągane w II kwartale ceny transakcyjne są nawet o 5-10 proc. wyższe od cen z umów sprzedaży porównywalnych lokali zawieranych w I kwartale br. Zakładamy, że w drugiej połowie roku trend ten będzie kontynuowany – powiedział Jacek Bielecki, dyrektor ds. jakości Marvipolu, cytowany w komunikacie prasowym nadesłanym do redakcji Obligacje.pl

W pierwszym kwartale skonsolidowane przychody Marvipolu, po podwojeniu, wyniosły  190,3 mln zł, z czego 103,8 mln zł przypadało na sprzedaż mieszkań (+317 proc. r/r). Grupa wypracowała 28,2 mln zł zysku operacyjnego (+163,9 proc. r/r) i 19,7 mln zł zysku netto (+239,7 proc. r/r).

Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji Marvipolu z terminami spłaty we wrześniu tego roku (30,8 mln zł) oraz kwietniu przyszłego roku (39,1 mln zł). Rynek wycenia je odpowiednio na 100,1 i 100,55 proc. Wzrost sprzedaży, poprawa wyników oraz sukcesywne zmniejszanie zadłużenia powinny być wystarczającym argumentem dla inwestorów, jeśli Marvipol zechce zrefinansować zapadające we wrześniu papiery. 

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje