poniedziałek, 27 maja 2019

Newsroom

Ubiegłoroczne emisje 2C Partners trafiły na Catalyst

msd | 05 listopada 2014
Spółka zajmująca się rewitalizacją kamienic wprowadziła do obrotu papiery serii D i E o wartości odpowiednio 2,1 oraz 4,206 mln zł. Obie oprocentowane na stałe 10 proc.

Przydział serii D nastąpił we wrześniu ubiegłego roku, zaś papiery serii E zostały uplasowane miesiąc później. Przy dwuipółletnim okresie spłaty ich terminy wykupów ustalono na 31 marca i 30 kwietnia 2016 r. Lecz spółka zagwarantowała sobie prawo do wcześniejszej spłaty w zamian za 1 proc. premii dla obligatariuszy. Ponadto papiery mogą być nabywane przez 2C Partners w ramach giełdowych transakcji.

Obie serie zostały zabezpieczone hipotecznie, na dwóch różnych nieruchomościach. Pierwsza z nich jest zabezpieczona hipoteką „do” 100 proc. wartości nominalnej obligacji, natomiast  w przypadku drugiej z nich mowa o hipotece do kwoty „nie niższej niż” 100 proc.

Do godz. 11.15 nie handlowano debiutującymi papierami. W przypadku serii D kupujący oferuje (za tylko jedną obligację o nominale 100 zł) 102,8 proc., lecz po stronie sprzedaży nie wystawiono żadnych zleceń. Seria E kwotowa jest natomiast po 102,9/103,5 proc.

W obrocie na Catalyst znajduje się także seria C obligacji 2C Partners o wartości 3,5 mln zł z terminem spłaty w kwietniu przyszłego roku. Spółka płaci za nie stałe 11,5 proc., a inwestorzy (po raz ostatni 31 października) wyceniają papiery na 102,9 proc.

We wrześniu 2C Partners wykupiło dwie inne serie obligacji o łącznej wartości 2,65 mln zł, w tym jedną notowaną na Catalyst. Środki na spłatę pochodziły z sierpniowej i wrześniowej emisji, które przyniosły spółce w sumie 4,5 mln zł. 

Więcej wiadomości o 2C Partners S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje