niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Marvipol podwoił przychody

msd | 17 listopada 2014
Po trzech kwartałach dewelopersko-motoryzacyjna grupa wykazuje 596,3 mln zł przychodów. Wynik operacyjny i netto rosną jeszcze szybciej.

Skonsolidowany zysk operacyjny po wzroście o 186,3 proc. r/r wyniósł 71,4 mln zł. Przekracza on koszty finansowe (14,4 mln zł) blisko pięciokrotnie. Grupa wygenerowała 79,3 mln zł środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Ostatecznie zysk netto podliczono na 46,9 mln zł wobec 10,6 mln zł przed rokiem.

Poprawę widać także w bilansie Marvipolu. Krótkoterminowe zobowiązania (272,3 mln zł; bez zaliczek na mieszkania) mają pokrycie w 700,7 mln zł majątku obrotowego, który w 82 proc. składa się z zapasów. Jeśli jednak pominąć trudno zbywalne zapasy, to pozostają głównie należności (62,7 mln zł) i środki pieniężne (55,1 mln zł), co daje wskaźnik szybkiej płynności na poziomie 0,45. To wartość daleka od ideału, ale zauważalnie lepsza niż choćby kwartał wcześniej (0,34).

Na koniec września dług netto grupy Marvipol podliczono na 253,8 mln zł. To mniej więcej tyle co kwartał wcześniej, ale przy wzroście kapitałów własnych oznacza to spadek relacji długu netto do kapitałów z 0,92 do 0,87. Zobowiązania finansowe netto stanowią 3,06x 12-miesięcznego zysku operacyjnego.

W kwietniu przyszłego roku wygasa ostatnia seria obligacji Marvipolu notowanych na Catalyst (39,1 mln zł). Nie powinno być problemów z ich spłatą. Jeśli nawet poprawa wyników i dodatnie przepływy nie wystarczą, to spółka nie będzie mieć problemów z refinansowaniem papierów. Jeśli Marvipol wybierze tę drogę, to zwróci się raczej do inwestorów instytucjonalnych, wśród których plasuje ostatnie emisje. Dość wspomnieć, że w listopadzie deweloper zawarł umowę, która zobowiązuje fundusze Pioneer do objęcia papierów za 40 mln zł. Emisja nastąpi do 22 stycznia.

Rynek wycenia obligacje MVP0415 na 101 proc. Półtora roku wcześniej ich cena znajdowała się poniżej 60 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje