wtorek, 26 października 2021

Newsroom

Ghelamco rusza z publiczną emisją na 50 mln zł

ems | 25 listopada 2014
Deweloper oferuje inwestorom detalicznym 3,5 pkt proc. marży ponad WIBOR za 4,5-letnie papiery wobec 4,3 pkt proc. oferowanych w prywatnej emisji jeszcze we wrześniu.

Warunki publicznej emisji obligacji serii PPA potwierdzają wcześniejsze informacje Obligacje.pl. W czwartek napisaliśmy, że oferujący testował rynek (popyt od inwestorów instytucjonalnych) ofertą czteroletnich papierów z marżą na poziomie 3,5 pkt proc. 

- To jest naszym zdaniem atrakcyjna oferta. Marża jest niższa niż we wrześniu, ale emisja publiczna jest droższa i wymaga od nas opublikowania wielu informacji, które znalazły się w prospekcie, czego wcześniej nie musieliśmy robić - powiedział Jarosław Jukiel, członek zarządu i dyrektor finansowy Ghelamco Poland na wtorkowej konferencji prasowej.

Same zapisy będzie można składać od środy. W emisji o wartości 50 mln zł mogą brać udział tylko inwestorzy detaliczni. Nominał jednej obligacji ustalono na 100 zł, taka sama jest także wartość minimalnego składanego zapisu.

- Gdyby marża była o 100 pkt bazowych wyższa, emisja zostałaby pewnie sprzedana w jeden dzień, a potem przepakowana do funduszy inwestycyjnych. Ghelamco nie chciało iść w tym kierunku, nie ma też zresztą potrzeby płacenia wyższego kuponu - powiedziała osoba związana z ofertą, w rozmowie z Obligacje.pl.

Na koniec półrocza Ghelamco Poland miało 1 mld EUR aktywów, a przy tym 478 mln EUR kapitału własnego.

- W tej chwili, na dziś, mam 110 mln EUR długu bankowego i 522 mln zł w obligacjach. W gotówce mamy 58 mln zł odłożonych na wykup kwietniowej serii obligacji, a jest to jedyna seria, która zapada w okresie najbliższych 12 miesięcy. Plus ok. 60 mln zł dodatkowej płynności. Do tego za jakieś dwa miesiące będziemy pewnie refinansowali dotychczasowe inwestycje w Warsaw Spire - powiedział Jarosław Jukiel w rozmowie z Obligacje.pl. Chodzi o uruchomienie kredytów bankowych pokrywających koszty dotychczasowych inwestycji.

Na podstawie tych informacji wskaźnik zadłużenia finansowego (zadłużenie finansowe netto vs kapitał własny) można szacować na ok. 0,43x. Na 21 deweloperów, których obligacje notowane są na detalicznej części Catalyst, siedmiu emitentów miało na koniec września (lub czerwca) niższy wskaźnik zadłużenia finansowego, ale żaden z nich nie mógł się równać z Ghelamco pod względem wartości prowadzonych projektów. W przypadku Echa, które jesienią zakończyło plasowanie emisji obligacji w ramach publicznego programu wartego 200 mln zł, wskaźnik ten wyniósł 0,83, w przypadku Capital Park było to 0,55. Echo oferowało inwestorom detalicznym 3,15 pkt proc. marży ponad WIBOR6M za 3,5-letnie papiery, zaś warunki publicznej emisji Capital Park nie są jeszcze znane.

Obligacje Ghelamco mają 4,5-letni termin wykupu i nie zostały wyposażone w opcję call. Są zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez Granbero Holdings - spółkę konsolidującą wszystkie spółki Ghelamco w Polsce. Do tej pory Ghelamco zrealizował w Polsce projekty o łącznej wartości 5 mld zł. Grupa specjalizuje się w budownictwie komercyjnym, w szczególności w budowie powierzchni biurowej.

- Może się okazać, że w pewnym momencie, zwłaszcza po sprzedaży jakiegoś projektu biurowego będziemy mocno nadpłynni. Mimo braku opcji call będziemy wtedy chcieli wykupić obligacje z rynku, być może oferując premię inwestorom. Program na 250 mln zł jest mocno na wyrost w stosunku do naszych dzisiejszych potrzeb, ale być może pojawi się dobry powód do emisji nowych obligacji w 2015 r. W razie czego będziemy się starali wydłużyć prospekt - dodał Jarosław Jukiel w rozmowie z Obligacje.pl.

Rozpiętość marż trzynasu serii obligacji Ghelamco notowanych na Catalyst wynosi 4-6 pkt proc., przy czym emisja przeprowadzona w sierpniu tego roku uplasowana została z marżą 4,75 pkt proc. Ostatnia emisja została przeprowadzona we wrześniu przy marży  4,3 pkt proc. Była to oferta prywatna, a objęli ją inwestorzy detaliczni. Cztery serie notowane są tylko na BondSpot (w tym GHE0415 o wartości 58 mln zł, o których wykupie mówił wyżej Jarosław Jukiel). Pozostałe notowane są rentownością od 6 do 7 proc. (najczęściej w okolicach 6,5 proc.), a więc powyżej 5,55 proc. oferowanych w ramach emisji. Obrót starszymi seriami jest znikomy, niemniej po stronie podaży można było we wtorek po południu znaleźć oferty umożliwiające uzyskanie wyższej rentowności niż na rynku pierwotnym.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje