środa, 19 września 2018

Newsroom

ABS Investment prognozuje skokową poprawę wyników

msd | 07 maja 2015
Spółka zapowiada 0,25-0,27 zł zysku brutto na akcję w tym roku, co przy 8 mln akcji daje wynik przed podatkiem na poziomie 2-2,16 mln zł.

Prognoza zakłada więc znaczną poprawę, bo w ubiegłym roku inwestycyjna spółka zanotowała stratę brutto w wysokości 5,56 mln zł. To efekt spadku notowań spółek portfelowych, w tym takich podmiotów, jak notowane na Catalyst Leasing-Experts, SFK Polkap czy Veniti.

Opublikowana prognoza zakłada, że na koniec roku wartość aktywów znajdzie się na poziomie 2,8-3 zł na jedną akcję. Oznacza to plan zwiększenia sumy bilansowej o 9,6-17,5 proc. względem końca ubiegłego roku, gdy wynosiła ona 20,4 mln zł.

Spółka nie opublikowała jeszcze zaudytowanego sprawozdania za zeszły rok. Z raportu po czwartym kwartale wynika, że jej zobowiązania i rezerwy wynosiły 1,96 mln zł przy 18,48 mln zł kapitału własnego. Krótkoterminowe zobowiązania znajdowały się natomiast na poziomie 0,27 mln zł wobec 0,95 mln zł, które ABS posiadało w gotówce.

Za notowane na Catalyst obligacje na 1 mln zł z terminem spłaty w lipcu 2017 r. ABS płaci stałe 8,5 proc. Rynek wycenia je na 100 proc.

Więcej wiadomości o ABS Investment S.A.

 • ABS Investment ponownie ze stratą

  14 sierpnia 2018
  Spółka zanotowała 0,3 mln zł straty netto w II kwartale na skutek spadających wycen akcji wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego. Narastająco od początku roku strata netto sięga zaś 7,2 mln zł.
  czytaj więcej
 • ABS Investment miał 6,9 mln zł straty netto w I kwartale

  24 maja 2018
  Dla wierzycieli spółki najważniejszą informacją jest to, że osiągnięta strata miała charakter niegotówkowy. Bynajmniej nie oznacza to, że była ona zupełnie bez znaczenia.
  czytaj więcej
 • ABS Investment z lepszym bilansem

  13 lutego 2018
  Inwestycyjna spółka zakończyła ubiegły rok z rekordowym zyskiem netto i najwyższą sumą bilansową w historii. Niższe były natomiast jej zobowiązania, zwłaszcza te, o krótkim terminie zapadalności.
  czytaj więcej
 • XSystem wnioskuje o upadłość

  21 grudnia 2017
  Spółka, według lakonicznego komunikatu, złożyła wniosek upadłościowy w środę. Jeszcze na początku października zapewniała, że nie grozi jej utrata płynności.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje