czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

ABS Investment prognozuje skokową poprawę wyników

msd | 07 maja 2015
Spółka zapowiada 0,25-0,27 zł zysku brutto na akcję w tym roku, co przy 8 mln akcji daje wynik przed podatkiem na poziomie 2-2,16 mln zł.

Prognoza zakłada więc znaczną poprawę, bo w ubiegłym roku inwestycyjna spółka zanotowała stratę brutto w wysokości 5,56 mln zł. To efekt spadku notowań spółek portfelowych, w tym takich podmiotów, jak notowane na Catalyst Leasing-Experts, SFK Polkap czy Veniti.

Opublikowana prognoza zakłada, że na koniec roku wartość aktywów znajdzie się na poziomie 2,8-3 zł na jedną akcję. Oznacza to plan zwiększenia sumy bilansowej o 9,6-17,5 proc. względem końca ubiegłego roku, gdy wynosiła ona 20,4 mln zł.

Spółka nie opublikowała jeszcze zaudytowanego sprawozdania za zeszły rok. Z raportu po czwartym kwartale wynika, że jej zobowiązania i rezerwy wynosiły 1,96 mln zł przy 18,48 mln zł kapitału własnego. Krótkoterminowe zobowiązania znajdowały się natomiast na poziomie 0,27 mln zł wobec 0,95 mln zł, które ABS posiadało w gotówce.

Za notowane na Catalyst obligacje na 1 mln zł z terminem spłaty w lipcu 2017 r. ABS płaci stałe 8,5 proc. Rynek wycenia je na 100 proc.

Więcej wiadomości o ABS Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje