sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

Nowa emisja GNB jeszcze lipcu

ems | 09 lipca 2012
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Getin Noble Banku, na podstawie którego GNB wyemituje obligacje o wartości 500 mln zł w kilku transzach.

   Prospekt został zatwierdzony jeszcze w czerwcu (28 czerwca), a w jego treści zapisano, że intencją banku jest przeprowadzenie pierwszej transzy emisji w ciągu czterech tygodni od publikacji prospektu. Należy zatem oczekiwać, że do pierwszej emisji na mocy nowego prospektu (bank emitował już wcześniej obligacje w oparciu o prospekt, który stracił ważność po fuzji z Get Bankiem) dojdzie jeszcze w lipcu.

   Wcześniejsze emisje GNB cieszyły się uznaniem inwestorów w czym spora zasługa niskiego progu minimalnego zapisu (25 tys. zł). Z naszych informacji wynika, że również w przypadku nowych emisji ten próg zostanie zachowany. 

   Nowością jest natomiast inny zapis prospektu. Bank zastrzegł sobie możliwość przedterminowego wykupu obligacji nawet jeśli zostaną one zaliczone przez KNF do funduszy uzupełniających, po pięciu latach od daty emisji. Może to także oznaczać, że wzorem innych banków, które przeprowadziły podobne emisje zastrzegając sobie prawo wcześniejszego wykupu (Alior, Meritum, Bank Polskiej Spółdzielczości) oprocentowanie obligacji wzrośnie po pięciu latach od daty emisji (o ile bank nie skorzysta z prawa wcześniejszego wykupu).

   Nowe emisje mają być wprowadzane na Catalyst. Należy oczekiwać, że oprocentowanie nowych serii będzie zbliżone do wcześniejszych emisji, kiedy o 3,55 pkt proc. przekraczało WIBOR6M.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje