sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

Mostostal Wrocław Quantów Ruda Park wyemitował 24,5 tys. obligacji

ems | 20 sierpnia 2012
Cała oferta opiewała na 28 tys. bezodsetkowych papierów. Ich rentowność sięgnęła 11 proc. w skali roku.

   Emisja, o której informowaliśmy zarejestrowanych użytkowników naszego serwisu, miała kilkukrotnie przekładany termin zamknięcia zapisów. Początkowo zapisy miały zakończyć się 18 lipca, ostatecznie stanęło na 1 sierpnia. 

   Wpływy z emisji mają sfinansować budowę galerii handowej w Rudzie Śląskiej. Emitent ma podpisaną umowę sprzedaży gotowego budynku z brytyjskim funduszem. Warunkiem realizacji umowy jest jednak doprowadzenie galerii do stanu używalności i podpisanie umów najmu na 90 proc. powierzchni. Na dzień emisji podpisano umowy najmu na 50 proc. powierzchni. Mimo tych warunków i zabezpieczenia emisji hipoteką oraz cesją wpłwywów z umowy sprzedaży, oferta rozchodziła się długo, w czym spora zasługa okresu wakacyjnego i wcześniejszego bankurctwa DSS i PBG, które spowodowały masowy odwrót inwestorów od papierów deweloperów i szeroko rozumianej branży budowlanej. 

   Obligacje MWQRP mają nietypową, acz zrozumiałą w kontekście inwestycji konstrukcję - są to obligacje nieoprocentowane, wyemitowano je z dyskontem w stosunku do ceny nominalnej, po której zostaną wykupione. Rentowność inwestycji obliczono na 11 proc. skali roku. Wcześniej w tym roku obligacje dyskontowe wyemitowała spółka Lokaty Budowlane, w jej przypadku także rentowność określono na 11 proc.

Więcej wiadomości kategorii Emisje