piątek, 05 czerwca 2020

Newsroom

Bank Pocztowy miał 15,5 mln zł zysku netto w I półroczu

ems | 27 sierpnia 2012
Co daje wzrost o 76,2 proc. w porównaniu do 2011 r. W II kwartale zysk netto banku okazał się też dwukrotnie wyższy niż w pierwszym.

Wartość pożyczek udzielonych klientom banku wzrosła na koniec czerwca do 4,3 mld zł, co daje wzrost o 46,7 proc. w porównaniu do końca czerwca 2011 r. i opisuje charakter przemian w banku. Wynik odsetkowy wzrósł do 110,2 mln zł (o 19,4 proc.), a prowizyjny do 29,3 mln zł (8,3 proc.).

Ceną za szybki rozwój jest na ogół - w przypadku banków - wzrost kosztów i odpisów na tzw. złe kredyty. Nie inaczej jest w przypadku Banku Pocztowego, gdzie kwota odpisów wzrosła do 12 mln zł z 4,1 mln zł przed rokiem. Ponad dwunastokrotnie wzrosła kwota odpisów na kredyty konsumpcyjne, a na nieruchomości bardziej niż podwiła się. Mimo to, współczynnik wypłacalności wzrósł do 12,3 z 11,9 proc. przed rokiem.

Na koniec półrocza bank obsługiwał 1,2 mln klientów wobec 0,93 mln rok wcześniej. Celem strategicznym banku jest zwiększenie liczby klientów do 3 mln na koniec 2015 r. 

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji banku o łącznej wartości 247,3 mln zł i oprocentowaniu przewyższającym WIBOR6M o 3,75 i 1,7 pkt proc. w zależności od serii. Ich płynność na Catalyst jest śladowa.

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje