czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

864,1 mln zł popytu na detaliczne obligacje skarbowe w marcu

msd | 13 kwietnia 2018
Marcowe wyniki sprzedaży papierów skarbu państwa były wprawdzie o 20,6 proc. niższe niż w lutym, ale wciąż pozostawały na wysokim poziomie, o 81,8 proc. wyższym niż przed rokiem.

Ministerstwo Finansów sprzedało w I kwartale łącznie 2,93 mld zł obligacji detalicznych, co było wynikiem przeszło dwukrotnie wyższym niż przed rokiem a nawet wyższym od całorocznego popytu z lat 2010-2014. 

W marcu wciąż największą popularnością cieszyły się papiery stałokuponowe z dwuletnim i trzymiesięcznym okresem spłaty. Popyt na nie wyniósł odpowiednio 300,6 mln zł oraz 246 mln zł. Tuż za krótkoterminowymi obligacjami, podobnie jak w styczniu i lutym, znalazły się zaś indeksowane wskaźnikiem inflacji papiery czteroletnie. Ich sprzedaż wyniosła 236,7 mln zł. Tego samego typu dług, ale 10-letni, na podobne zainteresowanie wciąż nie może liczyć (67,1 mln zł). 

Wśród ogólnodostępnych obligacji skarbowych ponownie najmniej sprzedano papierów trzyletnich (11 mln zł). Popyt na 6- i 12-letnie obligacje rodzinne, zarezerwowane tylko dla beneficjentów programu Rodzina 500+, niezmiennie utrzymuje się na niskim poziomie. Łącznie nie przekroczył on 3 mln zł. 

W kwietniu MF proponuje inwestorom stałokuponowe trzymiesięczne i dwuletnie papiery oprocentowane odpowiednio na 1,5 oraz 2,1 proc. w skali roku, a także zmiennokuponowe trzy-, cztero- i dziesięciolatki. Pierwsze z nich oprocentowane są na 2,2 proc. rocznie przez sześć pierwszych miesięcy, później zaś odsetki będą równe stawce WIBOR 6M. Natomiast cztero- i dziesięcioletnie obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji oprocentowane są na 2,4 oraz 2,7 proc. w pierwszym roku, później natomiast na 1,25 i 1,5 pkt proc. ponad wysokość GUS-owskiej inflacji. 

Natomiast beneficjenci programu Rodzina 500+ mogą też nabywać do kwoty otrzymywanego świadczenia papiery 6- i 12-letnie, także indeksowane inflacją, ale przy wyższym oprocentowaniu (2,8 i 3,2 proc., później zaś CPI plus odpowiednio 1,75 i 2,0 pkt proc.).

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje