czwartek, 05 października 2023

Newsroom

GC Investment zwiększa zapasy gotówki

msd | 02 stycznia 2013
Na przestrzeni miesiąca spółka – wraz z podmiotem zależnym – sprzedała pięć nieruchomości. Tym samym zwiększyła zapasy gotówki o ok. 25,9 mln zł.

   Firma projektowo-budowlana wchodzi w 2013 r. z pełnym portfelem. Od 29 listopada do 31 grudnia 2012 r. sprzedała bowiem pięć nieruchomości za łączną kwotę ok. 25,9 mln zł (6,25 mln zł pochodzi ze sprzedaży dokonanej przez spółkę zależną). Przyczyna zwiększenia aktywności spółki w obszarze sprzedaży nie jest znana.

   Być może środki pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na kolejne inwestycje. Jednak równie dobrze mogą one zostać wykorzystane do zmniejszenia zadłużenia. Na koniec trzeciego kwartału 2012 r. przy gotówce i należnościach krótkoterminowych wycenianych na 33,6 mln zł spółka miała 92,7 mln zł zobowiązań krótkoterminowych.

   Sprzedaż kilku nieruchomości przed końcem roku bynajmniej nie wygląda na wyprzedaż aktywów w celu ratowania płynności. Spółka 20 grudnia pozyskała z emisji dwuletnich obligacji imiennych 8 mln zł. Z kolei 28 grudnia GC Investment nabyło za 3,85 mln zł akcje spółki skarbu państwa. Wśród istotnych informacji z ostatnich dni można znaleźć także wiadomości o zwiększeniu udziałów w spółce (jej akcje notowane są na NewConnect) przez wiceprezesa zarządu oraz jednego z członków rady nadzorczej.

   Krótko mówiąc, informacje płynące ze spółki wskazują, że niemal jednoczesna sprzedaż kilku nieruchomości nie musi oznaczać kłopotów finansowych.

   Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji GC Investment o wartości 17,5 mln zł. Wykup papierów przypada na kwiecień 2014 r. Obligacje są zabezpieczone hipoteką, a kupon wynosi 7,5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Inwestorzy wyceniają papiery w okolicach wartości nominalnej. Ostania transakcję (26 listopada) zawarto przy cenie 99,9 proc. 

Więcej wiadomości o GC Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Novdom zwiększył zysk i obniżył płynność gotówkową

  04 października 2023
  Przasnyski deweloper zamknął I półrocze z 12 mln zł zysku netto. W wyniku ujemnych przepływów operacyjnych jego stan środków pieniężnych obniżył się jednak do 11,7 mln zł, z czego większość pozostawała zablokowana na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Dobra sytuacja pieniężna Cordii

  04 października 2023
  Mimo ujemnych przepływów operacyjnych i wzrostu krótkoterminowego zadłużenia, węgierski deweloper utrzymał płynność gotówkową na wysokim poziomie, inwestując przy tym część nadwyżek w bony i obligacje skarbowe na rodzimym rynku.
  czytaj więcej
 • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

  04 października 2023
  Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.
  czytaj więcej
 • Kruk zapowiada emisję obligacji do 450 mln zł

  04 października 2023
  W najbliższym czasie windykacyjna spółka zamierza zamknąć swoją największą emisję papierów dłużnych na krajowym rynku.
  czytaj więcej