sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

AB skupi część wygasających niebawem obligacji

msd | 28 lipca 2023
W ramach plasowania nowej emisji dystrybutor zdecydował o odkupieniu papierów ABE1023 o wartości nominalnej 11,05 mln zł.

AB nabędzie obligacje od inwestorów, którzy wyrazili chęć udziału w nowej emisji. Tym samym, po sfinalizowaniu umorzenia papierów za 11,05 mln zł wartość wygasającego w październiku długu zmaleje do 68,95 mln zł. Przy czym, dystrybutor zawczasu zapewnił sobie refinansowanie papierów ABE1023.

W wyniku przeprowadzonej już budowy księgi popytu ustalono, że 18 sierpnia dojdzie do emisji 3,5-letnich niezabezpieczonych obligacji o wartości 80 mln zł, za które AB zapłaci WIBOR 6M plus 2,6 pkt proc. marży (wzrost o 0,1 pkt proc. wobec emisji z lat 2018-2022).

Jak zwykle, nowe obligacje AB trafią inwestorów instytucjonalnych a ich nominał ustalono na 10 tys. zł. Papiery te mogą więc podzielić los dotychczasowych emisji spółki, które we wtórnym obrocie cechowały się zerową wręcz płynnością.

Więcej wiadomości o AB S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst