piątek, 17 stycznia 2020

Newsroom

Action obniżył prognozy

msd | 25 października 2018
Zamiast 11,3 mln zł zysku EBITDA w IV kwartale znajdujący się w postępowaniu restrukturyzacyjnym dystrybutor sprzętu spodziewa się 2,7 mln zł zysku EBITDA. W kolejnych latach prognozowane wyniki także obniżono.

Według opublikowanej rok temu prognozy Action oczekiwał zakończyć III kwartał tego roku z 1,3 mln zł zysku EBITDA. Według zaktualizowanej prognozy miało to być jednak 1,7 mln zł straty. W IV kwartale prognozę wyniku EBITDA obniżono z 11,3 mln zł do 2,7 mln zł, a oczekiwany w 2019 r. wynik zmniejszono z 20,3 mln zł do 16,1 mln zł. W latach 2020-2022 Action także spodziewa się niższych niż dotychczas przychodów i zysków. Nowością jest także wydłużenie horyzontu prognozy do 2024 r., gdy wynik EBITDA ma spaść do 16,7 mln zł (ze szczytowych 18,7 mln zł w 2021 r.).

Na koniec tego roku Action spodziewa się 562,3 mln zł aktywów przy 465,5 mln zł zobowiązań. W czterech kolejnych latach suma bilansowa spółki ma mieścić się między 493 a 497 mln zł przy rosnącym udziale kapitału własnego, do 134,1 mln zł w 2022 r. 

Po 6,7 mln zł dodatnich przepływów z działalności operacyjnej w III kwartale Action spodziewa się, że w IV kwartale podstawowa działalność uszczupli jego zasoby pieniężne od 22,9 mln zł. W 2019 r. cash flow operacyjny miałby wynieść 8,7 mln zł przy 47,1 mln zł wydatków z działalności finansowej. Najpewniej chodzi w tym przypadku o spłatę wierzycieli w ramach układu. Action od ponad dwóch lat znajduje się bowiem w postępowaniu sanacyjny. Przedłużająca się restrukturyzacja miała być zresztą jedną z przyczyn aktualizacji prognozy.  

We wrześniu Action zaktualizował propozycje układowe dla wierzycieli. Bankom i właścicielom wartych nominalnie 100 mln zł obligacji spółka proponuje jednorazową spłatę 37,86 proc. należności głównej przy jednoczesnym umorzeniu pozostałego kapitału i odsetek. Sami wierzyciele finansowi liczą jednak na więcej. Złożyli oni do sądu propozycję zakładającą spłatę 54 proc. nominału, ale w ratach. Sama Action propozycję wierzycieli określił jako „niewykonalną”.

Termin spłaty wartych 100 mln zł obligacji Actionu minął w lipcu 2017 r. Spółka od roku znajdowała się już wtedy w postępowaniu sanacyjnym.

Obligacje ACT0717 na rynku pierwotnym obejmowały instytucje finansowe. Inwestorzy detaliczni mogli wejść w ich posiadanie wyłącznie na Catalyst.

Więcej wiadomości o Action S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje