niedziela, 24 stycznia 2021

Newsroom

Administrator Fast Finance wypłacił… odsetki

msd | 06 października 2020
Po dwóch latach braku płatności odsetkowych nowy administrator zastawu windykacyjnej spółki niespodziewanie wypłacił kupon od wybranego przez siebie okresu, zamiast zdecydować się na uregulowanie części kapitału.

W miniony poniedziałek do obligatariuszy wartych około 3,9 mln zł obligacji FFI0121 niespodziewanie trafiło 122 tys. zł, co – obok komunikatu spółki – potwierdza wpis w rejestrze KDPW. Sytuacja jest o tyle nietypowa, że ostatnią płatność za pośrednictwem KDPW Fast Finance zrealizowało dwa lata temu. Wtedy też spółka przestała regulować płatności, co spotkało się z działaniami administratora zabezpieczenia w postaci przejęcia wierzytelności stanowiących zastaw obligacji. Powolne ich spieniężanie (serwisowanie przejętych wierzytelności oddano Fast Finance) pozwoliło wypłacić obligatariuszom cztery raty kapitałowe o łącznej wartości około 0,77 mln zł (16,6 proc. nominału liczonego od 4,66 mln zł). 

Wszystkie wcześniejsze płatności kapitałowe administrator realizował poza KDPW, ale w maju tego roku wpływy na konta obligatariuszy ustały, a pod koniec czerwca doszło do zmiany administratora zabezpieczenia. Owocem prac nowego administratora, kancelarii LSS Legal, był właśnie poniedziałkowy przelew do obligatariuszy, który – jak zwraca uwagę jeden z nich – wprowadził jeszcze większe zamieszanie. Płatność została bowiem zarejestrowana w KDPW jako kupon za 18. okres odsetkowy, trwający od 15 kwietnia 2020 r. do 15 lipca 2020 r. Taka forma dystrybucji pieniędzy do obligatariuszy wymusiła zaś pobranie podatku od zysków kapitałowych. 

Od stycznia 2019 r. Fast Finance znajduje się w postępowaniu układowym. Giełdowe obligacje serii M (FFI0121) mają być z niego wyłączone, właśnie z powodu rozliczenia długu z przedmiotu zastawu.

Na koniec czerwca skonsolidowane sprawozdanie windykacyjnej grupy wykazywało 51,9 mln zł zobowiązań i rezerw przy ledwie 9 mln zł aktywów. Samo zadłużenie z tytułu obligacji i pożyczek warte było 23,7 mln zł. Tymczasem raport biegłego z przeglądu sprawozdania finansowego windykatora nie zawierał żadnych uwag, zastrzeżeń, czy dodatkowych objaśnień.

Obrót obligacjami FFI0121 pozostaje zawieszony od dwóch lat ze względu na „interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu.”

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje