środa, 27 maja 2020

Newsroom

Administrator zastawu przejął wierzytelności Fast Finance

ems | 11 grudnia 2018
Administrator zamierza wyznaczyć biegłego, który oszacuje wartość przedmiotu zastawu. Jednocześnie zaproponował Fast Finance obsługę przejętych wierzytelności.

Jednocześnie zastrzeżono, że jeśli administrator zastawu uzyska korzystniejsze i wiarygodne propozycje od innych firm windykacyjnych, to im powierzy obsługę wierzytelności, które są przedmiotem zastawu.

Chodzi o zastaw rejestrowy zabezpieczający spłatę obligacji serii M o wartości 4,7 mln zł (pierwotnie 8,4 mln zł). Pierwotna wartość zastawu została ustalona na 30 mln zł. Obligacje notowane są na Catalyst pod kodem FFI0121.

Pod koniec listopada Fast Finance złożyła wniosek o otwarcie postępowania układowego. Spółka windykacyjna zaprzestała obsługi obligacji w październiku br.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje