poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

Admiral Boats wnioskuje o upadłość

msd | 02 maja 2017
Po co najmniej kilkunastu miesiącach prób zażegnania płynnościowych problemów zarząd spółki zdecydował się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Swoją decyzję spółka tłumaczy niepowodzeniem w zakresie pozyskania dodatkowego kapitału, niezbędnego zwłaszcza do zapewnienia płynności finansowej na potrzeby kontynuowania działalności produkcyjnej, która już wcześniej prowadzona była w zmniejszonym zakresie i z opóźnieniem względem posiadanych zamówień.

Przysłowiową „kropką nad i” było fiasko emisji akcji serii K, którą objąć miał Wiesław Kleba, główny akcjonariusz spółki, lub podmioty z nim powiązane. Tym samym Admiral Boats „utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań finansowych”, czego wyrazem było choćby otrzymane w I połowie kwietnia wezwanie do zapłaty na 1,57 mln zł.

Podjęcie przez zarząd uchwały w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku spółki miało na celu w szczególności zabezpieczenie interesu spółki, jej akcjonariuszy oraz ogółu wierzycieli – podano w komunikacie.

Płynnościowe problemy Admiral Boats znane były od kilkunastu miesięcy. W raporcie za IV kwartał 2015 r. spółka poinformowała o trudnościach ze ściągalnością należności, później zaś regularnie w kolejnych sprawozdaniach finansowych pojawiały się informacje o ograniczonym dostępie do kapitału obrotowego.

Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji producenta łodzi. Pochodzące z publicznej emisji memorandowej papiery ADM0917 warte są 6 mln zł. W ostatnich miesiącach handlowano nimi po 80-96 proc. Wyraźna przecena dotknęła papiery 27 i 28 kwietnia (do 30,15 proc.), tuż po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym publicznie poinformowano dopiero 28 kwietnia późnym wieczorem (spółka skorzystała prawa do opóźnienia ujawnienia informacji poufnej).

Więcej wiadomości o Admiral Boats S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje