piątek, 20 października 2017

Newsroom

Admiral Boats wnioskuje o upadłość

msd | 02 maja 2017
Po co najmniej kilkunastu miesiącach prób zażegnania płynnościowych problemów zarząd spółki zdecydował się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Swoją decyzję spółka tłumaczy niepowodzeniem w zakresie pozyskania dodatkowego kapitału, niezbędnego zwłaszcza do zapewnienia płynności finansowej na potrzeby kontynuowania działalności produkcyjnej, która już wcześniej prowadzona była w zmniejszonym zakresie i z opóźnieniem względem posiadanych zamówień.

Przysłowiową „kropką nad i” było fiasko emisji akcji serii K, którą objąć miał Wiesław Kleba, główny akcjonariusz spółki, lub podmioty z nim powiązane. Tym samym Admiral Boats „utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań finansowych”, czego wyrazem było choćby otrzymane w I połowie kwietnia wezwanie do zapłaty na 1,57 mln zł.

Podjęcie przez zarząd uchwały w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku spółki miało na celu w szczególności zabezpieczenie interesu spółki, jej akcjonariuszy oraz ogółu wierzycieli – podano w komunikacie.

Płynnościowe problemy Admiral Boats znane były od kilkunastu miesięcy. W raporcie za IV kwartał 2015 r. spółka poinformowała o trudnościach ze ściągalnością należności, później zaś regularnie w kolejnych sprawozdaniach finansowych pojawiały się informacje o ograniczonym dostępie do kapitału obrotowego.

Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji producenta łodzi. Pochodzące z publicznej emisji memorandowej papiery ADM0917 warte są 6 mln zł. W ostatnich miesiącach handlowano nimi po 80-96 proc. Wyraźna przecena dotknęła papiery 27 i 28 kwietnia (do 30,15 proc.), tuż po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym publicznie poinformowano dopiero 28 kwietnia późnym wieczorem (spółka skorzystała prawa do opóźnienia ujawnienia informacji poufnej).

Więcej wiadomości o Admiral Boats S.A.

 • Indeks Default Rate: Obligacyjne problemy łatwiej przewidzieć

  05 października 2017
  Przez ostatni rok notowane na Catalyst firmy nie wykupiły obligacji za 143,7 mln zł, czyli 1,9 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Pomimo lipcowego rekordowego defaultu, warszawski rynek korporacyjnego długu pozostaje w dobrej kondycji względem poprzednich lat. Statystyka pozostaje jednak nieubłagana dla najmniejszych emisji.
  czytaj więcej
 • Admiral Boats nie wykupił obligacji

  19 września 2017
  Spółka nie spłaciła wartych 6 mln zł papierów dłużnych serii J, które w marcu 2015 r. zostały uplasowane w ramach publicznej oferty memorandowej.
  czytaj więcej
 • Topnieje majątek Admiral Boats

  17 sierpnia 2017
  Kurczące się aktywa spółki zmniejszają szanse wierzycieli na wysokie zaspokojenie w postępowaniu upadłościowym. Nowy dzierżawca segmentu produkcji łodzi osiąga już pierwsze przychody, lecz Admiral Boats nie czerpie z tego korzyści, bo spółka zgodziła się na stałą, stosunkowo niewielką, opłatę dzierżawną.
  czytaj więcej
 • Sąd zabezpieczył majątek Admiral Boats

  03 sierpnia 2017
  Gdański sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla spółki oraz zabezpieczył jej majątek poprzez zawieszenie postępowań egzekucyjnych wobec niej.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje