środa, 21 lutego 2018

Newsroom

Admiral Boats wnioskuje o upadłość

msd | 02 maja 2017
Po co najmniej kilkunastu miesiącach prób zażegnania płynnościowych problemów zarząd spółki zdecydował się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Swoją decyzję spółka tłumaczy niepowodzeniem w zakresie pozyskania dodatkowego kapitału, niezbędnego zwłaszcza do zapewnienia płynności finansowej na potrzeby kontynuowania działalności produkcyjnej, która już wcześniej prowadzona była w zmniejszonym zakresie i z opóźnieniem względem posiadanych zamówień.

Przysłowiową „kropką nad i” było fiasko emisji akcji serii K, którą objąć miał Wiesław Kleba, główny akcjonariusz spółki, lub podmioty z nim powiązane. Tym samym Admiral Boats „utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań finansowych”, czego wyrazem było choćby otrzymane w I połowie kwietnia wezwanie do zapłaty na 1,57 mln zł.

Podjęcie przez zarząd uchwały w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku spółki miało na celu w szczególności zabezpieczenie interesu spółki, jej akcjonariuszy oraz ogółu wierzycieli – podano w komunikacie.

Płynnościowe problemy Admiral Boats znane były od kilkunastu miesięcy. W raporcie za IV kwartał 2015 r. spółka poinformowała o trudnościach ze ściągalnością należności, później zaś regularnie w kolejnych sprawozdaniach finansowych pojawiały się informacje o ograniczonym dostępie do kapitału obrotowego.

Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji producenta łodzi. Pochodzące z publicznej emisji memorandowej papiery ADM0917 warte są 6 mln zł. W ostatnich miesiącach handlowano nimi po 80-96 proc. Wyraźna przecena dotknęła papiery 27 i 28 kwietnia (do 30,15 proc.), tuż po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym publicznie poinformowano dopiero 28 kwietnia późnym wieczorem (spółka skorzystała prawa do opóźnienia ujawnienia informacji poufnej).

Więcej wiadomości o Admiral Boats S.A.

 • Admiral Boats chce skorzystać z pre-packu

  25 stycznia 2018
  Dziewięć miesięcy po złożeniu przez producenta łodzi wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu złożono też wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa spółki w trybie przygotowanej likwidacji.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Firmy nie wykupiły obligacji na rekordowe 194,8 mln zł

  08 stycznia 2018
  Nominał niespłaconych w 2017 r. papierów korporacyjnych na Catalyst, mimo osiągnięcia najwyższego poziomu w historii, wyniósł relatywnie niskie 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. To wciąż o ponad połowę mniej od długookresowej średniej dla warszawskiego rynku. Wśród małych emisji poprawa przebiega na tyle wolno, że nadal nie wraca co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Admiral Boats nie wykupił kolejnych serii obligacji

  31 października 2017
  Spółka nie spłaciła papierów dłużnych serii L i N o łącznej wartości 2,01 mln zł, co było jedynym możliwy scenariuszem, bo w kwietniu złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Obligacyjne problemy łatwiej przewidzieć

  05 października 2017
  Przez ostatni rok notowane na Catalyst firmy nie wykupiły obligacji za 143,7 mln zł, czyli 1,9 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Pomimo lipcowego rekordowego defaultu, warszawski rynek korporacyjnego długu pozostaje w dobrej kondycji względem poprzednich lat. Statystyka pozostaje jednak nieubłagana dla najmniejszych emisji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje