czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Alembik Polska nie dał rady spłacić zaległości

msd | 05 kwietnia 2023
Wbrew wcześniejszym zapewnieniom, alkoholowa spółka Janusza Palikota wykupiła tylko część zaległych obligacji. Tym razem obiecuje spłatę w „najbliższych dniach”.

Do 3 kwietnia Alembik Polska miał spłacić warte 1,97 mln zł obligacje serii E, których pierwotny termin wykupu minął 28 marca. Jak się okazuje, w wyznaczonym przez siebie dodatkowym terminie spółka rozliczyła tylko jedną trzecią zaległych długów.

"Alembik Polska S.A. informuje, że zgodnie ze stanem na 4 kwietnia 2023 roku obligacje zostały spłacone w kwocie 650 tys. zł, czyli 33 proc. całości. Przypominamy, że ubiegłym tygodniu w całości zostały spłacone odsetki oraz obligacje zapadłe wcześniej w kwocie niemal 4 mln zł. Pozostała kwota zostanie spłacona w najbliższych dniach, uwzględniając zmiany w przepływach finansowych o których poprzednio wspominaliśmy. Tym samym spółka zakończy etap finansowania działalności instrumentami obligacyjnymi w związku ze spłatą ich w 100 proc." – podała spółka w oświadczeniu przekazanym Obligacje.pl.

Dzień przed upływem terminu wykupu wartych 1,97 mln zł obligacji serii E Alembik dopiero co dokończył spłatę zaległych papierów serii D na 3,94 mln zł, których termin spłaty minął 16 marca. Opóźnienie w rozliczeniu mniejszej emisji spółka tłumaczyła… koniecznością wykupu innych zaległych papierów. 

Obie problematyczne emisje Alembika prowadził Prosper Capital DM, któremu w marcu KNF cofnęła zezwolenie na oferowanie instrumentów finansowych.

Alembik Polska jest jedną w wielu alkoholowych spółek kojarzonych z Januszem Palikotem, które chętnie korzystają z wszelkich możliwych form finansowania u drobnych inwestorów. Ostatnimi czasy głośniej robi się wokół spółki Tenczynek Dystrybucja, która oferuje pożyczki zabezpieczane coraz to kolejnymi znakami towarowymi. By wspomnieć „Wyjebongo” wycenione na 17,2 mln zł, „BUH” na 35,3 mln zł, czy „Piwo Świeże dziś z Browaru Tenczynek” i „Tenczyńska Okovita”, które według biegłego warte są kolejno 5,3 mln zł oraz 3 mln zł. 

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium